Адвокати: Договорът за скандалния водопровод за минерална вода до хотел „Езерец“ сключен при отменен закон

Адвокати: Договорът за скандалния водопровод за минерална вода до хотел „Езерец“ сключен при отменен закон

Договорът за изграждане на 4-километровия водопровод за минерална вода от Владишкото до хотел „Езерец“ в Благоевград е сключен при отменен закон, твърдят юристи, запознати с документите за проекта, около който имаше серия скандали. Решението за строителство на съоръжението чрез публично частно парнтьорство между общината и „Езерец“ ЕООД е мотивирано със закон, който е отменен и не действа към датата на влизането му в сила, пише днес в. „Струма“. Губернаторът Бисер Михайлов обаче, незнайно как, е пропуснал този факт и не е реагирал, въпреки че именно той е длъжен да следи за законността на решенията на общинските съвети в цялата област.

На последната за годината сесия на ОбС – Благоевград, проведена на 28 декември 2017 г., съветниците гласуват предложение на кмета Атанас Камбитов чрез публично частно партньорство между община Благоевград и „Езерец“ ЕООД да се изгради „Водопровод за минерална вода – съоръжение на техническата инфраструктура – отклонение от съществуващ тръбопровод за минерална вода от събирателна шахта до имоти с идентификатори 04279.82.42 и 04279.626.303 по КК на гр. Благоевград“.

Искането е мотивирано с обществения интерес и твърдението, че по-голямата част от минералната вода, която ще се отвежда чрез съоръжението, ще се ползва за отопление на закрития плувен басейн. Така разходите на общината трябваше значително да намалеят, като по изчисленията, представени тогава от градоначалника, ел. енергията за 1 година трябваше да се ограничи с около 30 %, а разходите за вода и газ да се редуцират съответно с 50 % и 45 %. Прогнозният срок за възвръщаемост на инвестицията на общината бе посочен между 60-70 календарни месеца, цялото съоръжение бе с прогнозна цена от около 800 000 лв., като заложеното финансово участие на общината бе 49 %.

Предложението бе обосновано с чл. 18, ал. 2 от Закона за публично-частно партньорство, който обаче е отменен с обнародване на 1 декември на новия Закон за концесиите, влизащ в сила от 2 януари 2018 г. Решението на ОбС за водопровода обаче влиза в сила чак 14 дни след гласуването, и то ако не бъде обжалвано. Този факт, случайно или не, е премълчан от вносителите, пропуснат е и от общинските съветници, сред които има и юристи, и с гласовете на 34 народни избраници е облечен в официално решение.

Странно е защо местният парламент не е определил никакъв срок за сключване на договора за публично-частно партньорство, въпреки че чл. 39, ал. 2 на същия този закон е категоричен, че този срок не може да е по-дълъг от 3 месеца. Договорът за водопровода до „Езерец” е сключен чак 6 месеца след гласуваното от ОбС решение.

Историята на водопровода за минерална вода, който взриви сериозно обществено недоволство и продължава да е трън в очите на благоевградчани заради неизпълнената част, чрез която трябва да се захрани и отоплява закритият плувен басейн в жк „Еленово“, започна половин година по-рано с искането за водовземане на минерална вода, депозирано от собственика на „Езерец“ ЕООД Румен Калайджиев, по това време общински съветник. През септември 2017 г. по предложение на кмета Камбитов ОбС дава разрешение на „Езерец“ за срок от 20 г. да ползва 1,09 л/сек., което е 94,51 куб.м на ден за 365 дни в годината.

Споразумение за предстоящо сключване на договор за изграждане на водопровода с дължина 4199,80 м между общината и „Езерец“ ЕООД е подписано на 25 май 2018 г., а договорът е факт месец по-късно. Хотелът на ексобщинския съветник Р. Калайджиев вече година се захранва с минерална вода. До общинския плувен басейн обаче минералната вода и до ден-днешен не е стигнала.

Проектът за изграждане на водопровода за минерална вода от Владишкото до хотел „Езерец“ в Благоевград въобще не отговаря на законите и наредбите за проектиране. Експертното становище е на хидроинженера Кирил Станоев от Благоевград, който за да се запознае с пълната документация за строителство на съоръжението, бил принуден да заведе дело срещу предишния кметски екип по Закона за достъп до обществена информация.

„Цяла седмица ходих в общината и преглеждах основно преписката с проектните разработки. Направил съм експертно заключение, но накратко казано, проектът е технически несъстоятелен“, категоричен е специалистът.

Проектант на съоръжението е столичната фирма „Астра консулт“ ЕООД, а възложител за изготвянето му е кметът на община Благоевград Атанас Камбитов.

„Нарушенията са масови и съм ги описал в 10 страници. Основното е, че самият надлъжен профил е проектиран, все едно се проектира кабел, а не водопровод, а разликата е огромна!“, обясни инж. Станоев и даде подробности: „Полагането на кабел се проектира на дълбочина 0,8 м до 1 метър и върви по терена, докато водопроводът по нормите в населено място трябва да има 1,5 метра покритие и се прави така, че съоръженията по него да са минимален брой. В случая са изтеглили водопровода на метър дълбочина, успоредно на терена, в резултат на което са нарушени нормите за разположение на проводите. При този начин на изтегляне на водопровода се получават много излишни въздушници и изпразнители, т.е. високи точки, където трябва да има обезвъздушаване, и ниски, където трябва да има изпразване.

Много от тях биха могли да бъдат избегнати при едно правилно проектиране. А тези въздушници и изпразнители ще попречат на проводимостта, още повече че при строителството са допуснати и допълнителни грешки. Водопроводът е оразмерен за 5,09 л/сек., от които 4 л/сек. за общинския плувен басейн и 1,09 за хотел „Езерец“. Вече от една година водопроводът е в експлоатация, но подава вода единствено за „Езерец“, при това се подава вода от порядъка на 1,5 л/сек. На плувния басейн досега не е подадена една капка и ако решат това да стане, гарантирам, че при този проект 5,09 литра в секунда не могат да потекат през този водопровод! Причината е, че няма проводимост за 5 л/сек., защото не е обезвъздушен“, категоричен е инж. Кирил Станоев.

Той е направил пълна експертиза на съоръжението, която преди три месеца е представил официално в общината с писмо и с предложение какво да се направи, но досега няма никаква обратна връзка. Неофициално авторът е предоставил експертното си заключение и на електротехника, който поддържа „Езерец“ и който участвал в проучванията му, тъй като той го поискал.

Инж. Станоев смята, че по закон на този водопровод трябва да се сложи кръст, да се направи нов проект и да се изгради нов, но заради сериозните изразходвани средства за строителството му би могло да се направят някои компромиси, за да може той да изпълнява ролята си, тъй като това не може да стане в сегашния му вид.

Специалистът предлага решение на патовата ситуация, описано в 8 конкретни точки. Професионалното му становище е, че за да изпълнява целта, с която е изграден, водопроводът задължително трябва да се обезвъздуши, частта, монтирана в бетонови тръби ф1000 мм, да се демонтира и да се изпълни траншейно и спешно да се изготви и реализира проект за използване на минералната вода от закрития басейн.

„Необяснимо е защо кметът Камбитов е възложил проектирането и изпълнението на водопровода за минерална вода, без да е осигурено нейното ползване. Логичният извод е, че това съоръжение е направено, за да задоволи нуждите само и единствено на „Езерец“. Това е чиста злоупотреба!“, категоричен е хидроинженерът.

Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *