Академичният съвет на ЮЗУ насрочи безпрецедентно присъствено Общо събрание

Академичният съвет на ЮЗУ насрочи безпрецедентно присъствено Общо събрание

Безпрецедентен начин за провеждане на присъствено Общо събрание гласува и прие Академичният съвет на ЮЗУ „Неофит Рилски”. Заседанието, на което бяха обсъждани редица важни въпроси, започна с едноминутно мълчание в памет на академик Евгени Головински и проф.д.н. Мирослава Кортенска, които бяха част от академичния състав и са допринесли изключително много за развитието на благоевградския университет.

Като първа точка в дневния ред бe обсъденo кога да се насрочи и как да се проведе Общото събрание. То е най-висшият орган за управление на университет. В него на база квотен принцип право на глас имат близо 300 делегати от 9-те факултета, представители на администрацията, и обикновено се провежда в края на годината, през месец декември, но сега заради пандемичната обстановка бе отложено, предава в. „Струма“.

„Считам, че хората трябва най-после да започнем да работим присъствено и да се виждаме. Да, електронната среда има предимства, но не трябва изцяло да отнема нашите присъствени задължения във висшето училище. Затова искам Общото събрание да се проведе присъствено, при определена подготовка и условия”, коментира ректорът проф.д-р Борислав Юруков. Той предложи така важното годишно отчетно заседание на колективния орган за управление да се състои на 12 май от 10.30 часа, ако дотогава няма промяна на обстановката и рестрикции на национално ниво. Така при спазване на противоепидемичните мерки и изискванията за ползване на 50 процента от помещенията членовете на ОС и комисиите ще бъдат разпределени в три зали. В аулата се позиционират делегатите на Правно-историческия, Природо-математическия и Стопанския факултет, студенти и докторанти.

В аудитория 207 отиват Факултетът по обществено здраве, здравни грижи и спорт и Техническият факултет. Съответно в съседната 208 зала са Педагогическият, Философският, Филологическият факултет и административен персонал. Между залите ще има аудио- и видеоконферентна връзка, а 12 май ще е неучебен. Проф Юруков посочи, че при така направените изчисления и разпределение 3-те зали ще се ползват на 50 процента от капацитета си, но ако дотогава се наложат нови ограничения, например за 30% заетост на помещенията, от университета ще осигурят още две аудитории за делегатите. В Общото събрание без аналог и безспорно изискващо огромен ресурс за организация и провеждане ще могат да участват и делегати, поставени под карантина. Те ще се включат през електронна платформа и могат да заявят това си желание не по-късно от 12 часа на 11 май, или ден преди самото заседание.

Втората важна точка бе свързана с академичното израстване. С явно гласуване Академичният съвет потвърди решенията на факултетните съвети за обявяването на общо 30 конкурса – 21 за главни асистенти, 7 за доценти и 2 за професори.

Най-много конкурси се обявяват в Правно- историческия факултет, където се нуждаят от 5-има главни асистенти и 2-ма доценти. Там са двата конкурса за професори – в професионално направление 3.6. Право. Във Факултета по изкуствата ще „произвеждат” 4-ма главни асистенти и 2-ма доценти, а в Природо-матическия факултет двама доценти – по химически науки и методика на обучението по физика. От 9-те факултета конкурси не са „пуснати” само в Стопанския, но деканът на основното звено проф. д-р Преслав Димитров обясни, че ще подадат необходимите им бройки за следващия Академичен съвет.

Говорейки за академично израстване, зам. ректорът по научноизследователската работа проф. д-р Иванка Станкова изтъкна, че има кандидати, които не покривали минималните национални изисквания за заемане на длъжност, но въпреки това ръководители на катедри заявявали искане за конкурси. Така всъщност се оказвало, че от катедрата са добри, а от университетската комисия по допустимост са лоши, защото спирали и не допускали до участие в конкурсите неотговарящите на условията и критериите.

„И за да престанем да си играем на доброто и лошото ченге, предлагам при други подобни случаи на следващи сесии ръководителите на катедри, поради това че нарушават Закона за развитие на академичния състав, правилника за прилагане и допълнителни изисквания на университета, да им се наложи административна санкция”, предложи проф. Станкова. Ректорът определи забележката на заместника си като много важна и посочи, че въпросната система за академично израстване е един вид реверанс към работещите в ЮЗУ.

„ Може би трябва кандидатите, неотговарящи на изискванията, да напускат университета, а на тяхно място да назначаваме външни хора, покриващи критериите. Накрая това ще стане”, прогнозира ръководителят на ЮЗУ и възложи на проф. Станкова да изготви предложение до Академичния съвет какви точно действия да бъдат предприети в случаите, когато от катедрите предлагат недотам подготвени и непокриващи изискванията кандидати в конкурсите за длъжности.

По време на заседанието, продължило два часа, бе дадена „зелена светлина” за разкриване на две нови магистърски програми: „Спортна подготовка в детско-юношестка възраст” и „Социално-педагогическа подкрепа за деца”, и утвърден проект на календарния график за новата академична 2021/2022 г., която в ЮЗУ ще стартира на 27 септември.

За да могат да подготвят студентите на необходимото ниво, отговарящо на актуалните потребности на пазара на труда, а и въз основа на постановление на МС от 5 февруари за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител”, Академичният съвет прие актуализиране на множество учебни планове. От дебатите и коментарите по темата стана ясно, че само във Факултета по педагогика са внесени 23 от общо 25-те предожения за промени. Въпреки краткото време и огромния обем работа в най-стария и утвърден факултет на ЮЗУ са успели да актуализират 32 от близо 50-те учебни планове, по които се обучават 2460 студенти.

„Вие сте герои”, обърна се към представителите на Факултета по педагогика начело с декана доц. д-р Янка Стоименова ректорът.

Във връзка с организацията на самия учебен процес бе предложено студентите да се обучават блоково в слети потоци. Това, казано по прост начин, означава, вместо даден преподавател да води лекциите си в отделни зали, дни, за студенти в различни специалности, те да се обединят в поток. Безспорно подобна стиковка, и то на университетско ниво, е огромно предизикателство, още повече че понякога и в самите факултети е трудно „напасването” при изготвяне на разписите. Проф Юруков обаче бе категоричен, че колкото и да е трудна тази задача, могат да я решат.

„Математика се изучава по един начин в Природо- математическия факултет, по друг в Стопанския факултет. Затова трябва да подходим много внимателно към блоковото обучение”, включи се в обсъждането и ръководителят на отдел „Европейски проекти” проф. д-р Петър Миланов, а присъстващите се съгласиха, че действително трябва много внимателно да се прецени кои точно дисципини могат да се изучават блоково в слети потоци.

Академичният съвет завърши с предложение, отправено от доц. д-р Валентин Китанов. Ръководителят на катедра „История” и зам.декан на ПИФ сподели, че пътувайки от София, влиза с радост в Благоевград. Причината е, че малко преди града, на главен път Е-79 наскоро бе монтиран огромен билборд с логото на университета и цифрата 45 – годишнината от създаването на ЮЗУ „Н. Рилски”. Проф. Юруков с усмивка призна, че идеята за това е на проф. Станкова, а подобен билборд има и на пътя за Предел.

„Хубаво е да има такива инициативи и да се популяризираме. Нека достигнем до всички в Пиринска Македония. Да подарим било значки, сувенири… и хората да разберат, че нашият университет става на 45 години”, каза доц. Китанов, а идеята му бе посрещната с одобрение.

Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *