Ако сте пропуснали да подадате документи в НОИ – до 14 дни след края на извънредното положение

В НОИ – Благоевград от днес се въвежда контролиран достъп в сградата. Гражданите ще бъдат пропускани един по един на портала, за да се ограничи струпването на повече хора на едно място.

Строгите мерки при обявеното извънредно положение в държавата са изцяло в интерес и защита здравето на хората, заяви за в. „Струма“ директорът на териториалното поделение Илиан Георгиев. На служителите са осигурени предпазни маски от централното управление на НОИ, както и дезинфектанти за персонала и гражданите. Няма да се допускат лица с прояви на остри заразни заболявания, като това ще се установява с термокамери за бърз скрининг на лица с повишена температура.

Това ще се случи най-напред в столицата, но термокамери ще бъдат монтирани и в останалите териториални поделения. В приемните на НОИ няма да се допускат и лица, завърнали се от държави, в които има установени случаи на COVID-19, както и ще се преустанови приемът на заявления, жалби и други документи от такива лица.

Преустановяват се и консултациите в приемните на НОИ, те ще се предоставят на единния телефонен номер 0 700 14 802. Заявления, жалби и други документи във връзка с парични обезщетения, помощи, пенсии, гарантирани вземания и издаване на документи от осигурителния архив на НОИ ще се подават по електронен път, по реда на Закона за електронното управление, с квалифициран електронен подпис или с персонален идентификационен код (ПИК), или чрез лицензиран пощенски оператор.

Лицата, които по уважителни причини не са могли да подадат съответните документи по този ред, ще могат да ги подадат в срок до 14 дни след отмяната на извънредното положение, като тези документи ще се считат за подадени в срок, тоест подадени в първия ден от срока на извънредното положение.

„Отправям апел към всички възрастни хора да си останат вкъщи, а гражданите на Благоевград да се грижат за личното си здраве и това на своите близки”, призова Илиан Георгиев. Той добави, че има готовност да стане доброволец към болницата, като такава инициатива предстои да се обсъди с БЧК и РЗИ.

„На този етап ситуацията в МБАЛ – Благоевград е спокойна, няма напрежение и повишаване броя на болните от респираторни заболявания”, заяви вчера директорът д-р Огнян Митев.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *