Басейнова дирекция за строене на Бачиново: Без жилищни сгради и канализация…

Басейнова дирекция за строене на Бачиново: Без жилищни сгради и канализация…

„Проектът за застрояване на парк Бачиново от фирмата „Универсал Строй Консулт“ не е съобразен с изискванията на чл. 134, т. 3 от Закона за водите и на чл. 146, ал. 1 от ЗВ, забраняващи строителството в крайбрежните заливаеми ивици на реките, и по-точно със заключението на становище с изх. №П-04-12/1/15.09.2020 на БДЗБР да не се извършва строителство на стопански и жилищни постройки в частта от имота, попадаща в конкретните заливаеми ивици на река Благоевградска Бистрица“, пише „Струма“.

Това е окончателното становище на директора на БДЗБР Момчил Пашов, издадено на 29 март т. г. и изпратено в отговор на писмо от председателя на ОбС в Благоевград Андон Тодоров.

Миналата есен дирекцията изрази същото становище по искането на РИОСВ – Благоевград за преценяване на необходимостта от екологична оценка на плана за застрояване на 118-те дка. Явно обаче същото не е било взето предвид от „Универсал Строй Консулт“, след като сега „не“ получава и финалният етап на процедурата – одобряването на подборен устройствен план за поземления имот с идентификатор 04279.607.32. в местността Бачиново, предвиждащ ново свободно застрояване на жилищни сгради за постоянно обитаване, хотелски комплекс с ресторант, СПА център, плувен басейн, тенис кортове, подземни и надземни гаражи.

Според БДЗБР в националната карта на районите, застрашени от наводнения, по-голямата част от имота на „Универсал Строй Консулт“ е в границите на заливания при наводнение, с вероятност от повторно настъпване на наводнението от 5% на 20 г., което е доста висок риск. Отказ получава инвеститорът и по друг член от Закона за водите, който забранява нарушаването на естественото състояние на речното легло, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, както и намаляване проводимостта на водата чрез баражи и прагове без съответното разрешително. Планът на „Универсал Строй Консулт“ на бизнесмена Георги Ганджов (на снимката) обаче е да отвежда битовите отпадъчни води от имота през канализационно отклонение, минаващо през новоизграден праг на река Благоевградска Бистрица.

Това окончателно становище на дирекцията връща инвестиционното намерение на благоевградската фирма в начална фаза по ново задание – застрояване без жилищни постройки. Съгласно Закона за устройство на териториите жилищни са тези сгради, които са предназначени за постоянно обитаване от домакинства. Жилищата за 212 души, които ще имат възможност да си купят в парк Бачиново апартаменти, са основна част в проекта на арх. Яна Маринова, който тя направила като дипломна работа, докато била студентка през 2015 г. в Университета по архитектура, строителство и геодезия.

Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *