Басейнова дирекция попари опита да се залее с бетон 18,8 дка в парк Бачиново

Басейнова дирекция попари опита да се залее с бетон 18,8 дка в парк Бачиново

По-голямата част от имота на фирма „Универсал Строй Консулт“ в благоевградския парк Бачиново, който фирмата смята да застрои с луксозен жилищно-развлекателен комплекс, попада в район със значителен потенциален риск от наводнения, а чл. 146 от Закона за водите категорично забранява там да се строят жилища и вили.

Това е съдържанието на становището, изпратено от директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” инж. Момчил Пашов до шефа на РИОСВ – Благоевград Ангел Георгиев във връзка с искането на екоинспекцията за преценяване на необходимостта от екологична оценка на плана за застрояване на 118-те дка.

Инж. Пашов е категоричен, че в националната карта на районите, застрашени от наводнения, по-голямата част от имота на „Универсал Строй Консулт“ е в границите на заливания при наводнение, с вероятност от повторно настъпване на наводнението от 5% на 20 г., което е доста висок риск, съобщава в. „Струма“.

Освен високата степен на риска водата на Благоевградска Бистрица да излезе от коритото си, както през 1954 г., друга пречка за бетониране на терена в района на парк Бачиново е чл. 143 от Закона за водите. Той категорично забранява нарушаването на естественото състояние на речното легло, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, както и намаляване проводимостта на водата чрез баражи и прагове без съответното разрешително. Плановете на „Универсал Строй Консулт“ обаче се сблъскват челно с този член от закона, защото за отвеждането на битовите отпадъчни води от имота те искат да изградят канализация, която да се заусти в градската канализационна мрежа, след като мине през река Благоевградска Бистрица с изграждането на праг.

В заключението си относно преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на ПУП – План за застрояване на поземления имот, инж. Пашов е категоричен – планът не противоречи на целите и мерките за опазване на околната среда, но „в конкретния случай е налице категорична забрана, предвидена в Закона за водите, за извършване на строителни дейности в крайбрежните заливаеми ивици на реката. В тази връзка не следва да се извършва строителство на стопански и жилищни постройки в частта от имота, попадаща в крайбрежната ивица“.

По тази причина освен че трябва да преработи основно плана си и да изтегли всички сгради далеч от река Благоевградска Бистрица, фирма „Универсал Строй Консулт“ ще бъде подложена и на друга процедура – всеки един от обектите, които възнамерява да строи, ще трябва индивидуално да бъде одобрен от директора на Басейнова дирекция, и то само след издаване на становище по реда на 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите за съответствието му с Плана за управление на речния басейн.

Басейнова дирекция е втората институция след местния Общинския съвет, която слага прът в колелата на управляваната от бизнесмените Георги Ганджов, Петър Парашкански и Чавдар Узунов „Универсал Строй консулт“.

Тяхното искане да вдигнат върху 18 858 кв.м от благоевградския парк Бачиново хотел, закрит плувен комплекс, 4 тенис игрища, открит комплекс със СПА център, открит плувен басейн, няколко паркинга и жилищни сгради за 212 паралии в затворен жилищен комплекс срещна острата реакция на цялата благоевградска общественост и голяма част от общинските съветници. Специално заради този казус в ОбС – Благоевград бе гласуван мораториум за застрояването на зелените зони, по който в момента инвеститорът чака съдебно решение от ВАС. Тъй като въпреки недоволството на благоевградчани фирмата продължи да движи документите си и дори получи картбланш от РИОСВ – Благоевград за продължаване на процедурата, наложи се председателят на Общинския съвет Андон Тодоров да настоява пред екоинспекцията процедурата с издаване на разрешителните да бъде прекратена заради наложения мораториум.

Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *