Без сеч в 1690 декара общински вековни гори в Кюстендилско

След предложение на кюстендилския градоначалник Петър Паунов под закрила ще бъдат оставени 1690 декара общински вековни гори чрез определянето им със статут „гори във фаза на старост“ в районите на селата Дождевица, Жиленци и Гюешево.

Районът е част от зоните на „Натура 2000”, а предложението е направено от сдружение „WWF – Световен фонд за дивата природа, Дунавско-карпатска програма България“ след теренно проучване през периода 2017-2019 г., при което „горите във фаза на старост“ са възприети като девствени гори, представляващи екосистеми със запазена структура и са най-ценни от екологична гледна точка, тъй като са дом на удивително биологично разнообразие, информира „Струма“.

„Най-старите гори са с определена възраст от 170 години. В защитените територии не се допуска лесовъдна намеса и добив на дървесина. Отговорността към следващите поколения налага да защитим това безценно природно наследство, тъй като старите гори, в които не се извършват сечи, обособени като „гори във фаза на старост“, са естествен резервоар за генетичен материал и зона за спокойствие за много видове, чието съществуване е зависещо от горските екосистеми.

Опазването на старите естествени гори е поставено като приоритет в Националната стратегия и в плана за опазване на биологичното разнообразие, както и в Националната стратегия за развитие на горското стопанство в България. Важни са за опазването на водите, предотвратяват ерозията и наводненията, пречистват въздуха и обогатяват почвите, поради което имат огромно значение за хората и за поддържането на среда на живот в условията на климатични промени. За да продължат да предоставят тези жизненоважни екосистемни услуги обаче, е необходимо да се предприемат спешни мерки за тяхното опазване”, уточняват от Общинска администрация.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *