Бизнесмен спипан да гребе незаконно баластра от река Струма

Глоба между 20 000 и 50 000 лв. ще наложи Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” на петричкия бизнесмен Стоян Атанасов Костадинов за изземване на наносни отложения от водни обекти с механизация и без разрешително. Техника на фирмата му „Костадинови и синове – 2015“ ЕООД е засечена да гребе скален материал от коритото на р. Струма в землище на петричкото с. Дрангово и според проверяващите от дирекцията нарушението е най-голямото за августовските им проверки, а санкцията ще бъде наложена по реда на чл. 200, ал. 1, т. 23 от Закона за водите.

Освен Костадинов, с наказателни постановления за различни нарушения на същия закон са още “Кюстендилска вода” ЕООД – гр. Кюстендил и община Дупница – всяко от тях е с по 2 акта на стойност 4000 лв. “Стомана индъстри” АД, гр. Перник – 1500 лв.; ВиК ООД -гр. Перник – 2 акта на стойност 1000 лв.; “Монтажи” ЕАД – гр. София – 500 лв.; община Петрич – 2000 лв.; разложката “Фабрика Хамефа” ЕООД – 150 лв., и софийската “Аква Пауър Груп” ЕООД – 500 лв.

Актове за административно нарушение получиха благоевградската „Укев Транс“ ЕООД на Валери Укев, симитлийската „Вранещица“ ЕООД на Пламен Деничин и петричката „Бонана“ ООД на Емил Илиев за неводене на отчетност, както и благоевградският вносител на дървени въглища „Карбоники 2012“ ЕООД на Николай Стоянов – за неспазване изискванията за регистрация в качеството си на вносител в Европейската агенция по химикали.

Наказателни постановления раздаде и Регионалната инспекция по околната среда и водите в Благоевград, която самостоятелно обикаля фирмите и следи за спазването на законодателството, пише „Струма“.

Софийската фирма „Аврамов-БК“ ООД ще плаща за извършено нарушение на Закона за биологичното разнообразие, изразяващо се в неуведомяване на най-ранен етап на екоинспекцията за инвестиционно предложение /наложената имуществена санкция е в размер на 200 лв./ Толкова ще плати и община Петрич, която пропуснала да уведоми РИОСВ, че смята да монтира зарядна станция за електромобили в с. Старчево.

Жител на Сандански е глобен 100 лв. заради сеч на дървета в природната забележителност „Мелнишки пирамиди“, а санданската „АБ Кафтанови” ООД на братята Атанас и Борис Кафтанови е санкционирана с 2000 лв. за липса на контрол над емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух от оранжерията й.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *