Битката за минералната вода между Калайджиев и Ковачки докара акт на общината

Битката за минералната вода между Калайджиев и Ковачки докара акт на общината

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” подвежда община Благоевград под административнонаказателна отговорност заради продължаващия с години спор между настоящия общински съветник Христо Ковачки и бившия Румен Калайджиев хотелът на кого от двамата харчи повече минерална вода от разрешеното количество.

Поредният сигнал в дирекцията постъпва на 30 март 2021 г., а негов подател е собственикът на хотел „Езерец“ Румен Калайджиев, пише в. „Струма“. Същият настоява институцията да извърши проверка на резервоара, от който водата се разпределя към неговия и към хотела на Ковачки „Монте Кристо“, с твърдението, че в „Езерец“ не постъпвала минерална вода съгласно издадено разрешително за водовземане от 24.11.2017 г.

Миналия месец служители на дирекцията съвместно с представител на община Благоевград правят оглед на двата хотела, хигиенната баня до хотелски комплекс „Монте Кристо“ и събирателния резервоар и установяват, че в „Езерец“ действително няма минерална вода, а в резервоара под Владишкото нивото на водата е паднало под водовземната тръба за хотела, което е обяснението за сухите кранчета. За разлика от тръбата към „Езерец“, тази към „Монте Кристо“ била пълна, защото е разположена на дъното на резервоара.

Огледът показал още, че измервателното устройство, отчитащо ползваните водни количества за водоснабдяване на банята и „Монте Кристо“, е подменено, за което дирекцията не била уведомена, освен това не работело.

При извършената проверка на банята и хотела на Ковачки комисията проверяващи констатират, че обектите не работят, а монтираното измервателно устройство в банята е наред и стриктно отчита колко минерална вода влиза.

Актът към общината ще е както заради подмяната на водомера в резервоара, защото тя е негов собственик, така и за неизпълненото още от 2019 г. предписание на дирекцията за промяна на тръбопроводите, които са изградени на различни нива в резервоара, за да може водата да пълни равномерно двете тръби.

Освен община Благоевград с актове от последните проверки на Басейнова дирекция са община Рила и санданското водно дружество УВЕКС ЕООД – за недеклариране на дължимите такси за 2020 г., както и гоцеделчевската строителна фирма „Алса Инвест“ на Александър Синанов – за нарушаването на естественото състояние на речното легло и брега на р. Канина. Ползването на Рилска река за заустване на отпадъчни води е цитирано като мотив за финансова санкция във втория акт на община Рила.

Собственикът на хотел „Орбел“ в Добринище Руен Иванов ще бъде сред най-сериозно санкционираните с до 10 000 лв. заради ползваната от него минерална вода без разрешително.

Същият размер глоба – от 2000 до 10 000 лв., ще бъде наложена и на скандалния благоевградски биотец „Рубин“ за водовземане от открит канал чрез водовземно съоръжение (водоприемна бетонова шахта) без разрешително, издадено по реда на Закона за водите.

Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *