Благоевград инвестира 7,2 млн. лв. в три нови детски градини и разширяване на Седмо СУ

След година управление на новия кметски екип от Община Благоевград се похвалиха с четири спечелени проекта. Те са по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища в периода 2020-2022 г. на Министерството на образованието и науката. Общата стойност на одобрените проектни предложения е 7 247 000,00 лева. Парите са безвъзмездна финансова помощ от републиканския бюджет, а срокът за изпълнение е до края на 2022 г.

Целта на местната власт е да реши проблеми в образователната инфраструктура, свързани с осигуряването на здравословни и качествени условия за обучение в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Три от предложенията са по Модул 1 „Детски ясли и детски градини – изграждане на нови сгради, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи“. Първото е за строителство на нова сграда за детска градина на ул. „Даме Груев“, като в нея ще се обучават 4 групи. Стойността на тази забавачка е 1 982 634.84 лева, от които 1 939 700,00 лв. са безвъзмездна финансова помощ.

Ще бъде вдигната нова детска градина и в квартал „ Баларбаши”, там ще има 3 групи. Цената е 1 818 990.00 лева, от които 1 779 600,00 лв. са безвъзмездна финансова помощ.

Модерна забавачка ще се изгради и в ж.к. „Еленово-1”, капацитетът й е за 4 групи, стойността й е 1 982 634.84 лв, от които 1 939 700,00 лв. са безвъзмездна финансова помощ.

Създаването на нова материална база ще позволи да бъдат преместени част от децата, посещаващи филиали, настанени на първите етажи на многофамилни жилищни сгради, както и разкриването на нови места за прием в системата на предучилищното образование.

Четвъртият одобрен проект е по Модул 2 „Държавни и общински училища – изграждане на нови сгради, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи“. С него ще се осигури изграждане на пристройка към съществуващата сграда на VII СУ „Кузман Шапкарев“. Общата стойност за осъществяването на тази инициатива е 1 627 641.00 лв, от които 1 588 800,00 лв. са безвъзмездна финансова помощ. Ще бъде изградена допълнителна сграда на 3 етажа, за да може учебното заведение да премине към едносменен режим на обучение.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *