„Благоевград инвест“ №1 по печалба за 2019 г., кметът иска дивидент за хазната

„Благоевград инвест 2016“ ЕООД води класацията на общинските фирми по отчетена печалба за 2019 г. Това става ясно от депозираните финансови отчети и баланси за миналата година на дружествата, които общинските съветници ще обсъждат на извънредна сесия, насрочена за петък. 216 000 лв. печалба отчита управителят на „Благоевград инвест 2016“ инж. Венцислав Атанасов, пише в. „Струма“. Приходите от оперативна дейност за годината са 752 000 лв., със 136 000 лв. по- малко от 2018 г., но и отчетените разходи в размер на 536 000 лв. са с 18 000 лв. по-малко.

Второто място по приходи държи „Биострой“ ЕООД, чийто управител Васил Бачев отчита текуща печалба от 109 000 лв. и неразпределена печалба от минали години в размер на 47 000 лв. Приходите на дружеството, в което работят 287 души, за годината са 8 931 000 лв., а разходите – 8 822 000 лв.

63 000 лв. печалба отчита за 2019 г. д-р Петър Георгиев, управител на Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания – Благоевград ЕООД. В белодробния диспансер работят 34-ма души, като средномесечното брутно възнаграждение е 1879 лв. Регистрираните приходи за 2019 г. са 1 356 000 лв., а направените разходи – 1 293 000 лв. От отчета става ясно, че неразпределената печалба от минали години на общинската белодробна болница е в размер на 323 000 лв.

„Център за психично здраве – Благоевград“ ЕООД е генерирало приходи в размер на 1 427 000 лв. за 2019 г. и 1 389 000 лв. разходи. В центъра работят 55-има души, като средната брутна заплата е 1108 лв. Управителят д-р Н. Янакиев отчита печалба от 38 000 лв. за годината и неразпределена печалба от предни години в размер на 30 000 лв.

С 28 000 лв. плюс е приключила 2019 г. и общинската фирма „Пазари“ ЕООД. Печалбата, отчетена от управителя й Юрий Воев, е 200 000 лв., а разходите – 172 000 лв. Дружеството е отчело 17 000 лв. текущи задължения със срок до 1 г.

Управителят на „Паркинги и гаражи“ ЕООД Васил Атанасов е декларирал печалба на фирмата в размер на 27 000 лв. за миналата година. Приходите са 747 000 лв., а разходите – 720 000 лв. Любопитното е, че „Пазари” и „Паркинги и гаражи” отчитат по-малки печалби от медицински звена, като тубдиспансера и психиатрията, което едва ли е логично…

22 000 лв. е печалбата на „Медицински център-1 – Благоевград“ ЕООД. В отчета си управителят д-р Г. Даскалов сочи, че в дружеството работят 14 души, а средната брутна заплата е 1475 лв. Приходите за 2019 г. са били 508 000 лв., а разходите – 486 000 лв. Дружеството формира приходите си основно от сключените договори за медицински услуги със Здравната каса.

Със 748 000 лв. на червено е онкоболницата „Св. Мина“. Управителят на Специализираната болница за активно лечение по онкология д-р Георги Георгиев е посочил, че приходите на дружеството за 2019 г. са 7 836 000лв, а разходите – 8 584 000 лв. В сравнение с предишната година има ръст и по двата показателя. Със загубите от миналата година натрупаните загуби от предишни години на онкоболницата са 3 426 000 лв. към края на 2019 г.

В предложенията си до ОбС за приемане на отчетите и балансите на общинските дружества кметът Р. Томов е поискал част от тях да отчислят дивидент за общината върху остатъчната стойност на печалбата, след приспадане на отчисления към сметка „Други резерви“. Той е мотивирал искането си с чл. 54, ал. 4, т. 1 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на община Благоевград върху общинската част от капитала на търговските дружества.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *