БНБ даде „зелена светлина“ на банките да отсрочват кредити

БНБ даде зелена светлина на банките да започнат отсрочване на задължения към трезори и дъщерните им дружества – финансови институции заради извънредното положение, съобщиха от централната банка.

Могат да бъдат разсрочвани задължения за срок до 6 месеца, който да изтича до 31 декември 2020 г. Разсрочваните задължения трябва да са били редовно обслужвани или с просрочие не повече от 90 дни към 1 март 2020 г.

Търговските банки ще обявят отсрочване на изискуеми задължения и предлаганите облекчения на своята интернет страница, в банковите салони и по друг подходящ начин, се казва в съобщението.

Утвърденият частен мораториум осигурява възможност за промени в графика за изплащане на главницата и/или лихвите по задълженията, без да се променят ключови параметри по кредитния договор, например вече договорените лихви.

Клиентите трябва да заявят изрично пред обслужващата ги банка, че желаят да се възползват от предлаганите облекчения. Предвиждат се три стандартизирани механизма: Механизъм № 1 – отсрочване на главница и лихва за до 6 месеца; Механизъм № 2 – отсрочване на главница за до 6 месеца; Механизъм № 3, приложим за револвиращи продукти. Съответният механизъм ще се избира по взаимно съгласие между банките и техните клиенти.

Банките могат да договарят с клиентите си и други индивидуални схеми на отсрочване или облекчения.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *