Ветото на Радев за извънредното положение мина, някои си поиграха в залата

Парламентът гласува в подкрепа на ветото на президента. Румен Радев върна за ново разглеждане част от текстовете на новия Закон за действие по време на извънредно положение.

Едва 14 души застанаха отново зад приетия минали петък закон. Други 118 одобриха ветото, а 27 се въздържаха от това гласуване.

Законът за извънредното положение беше приет във връзка с кризата с коронавируса. Депутатите първо приеха страната да обяви извънредно положение, след което пристъпиха към разписването на конкретен законопроект, в които има набелязани мерки как се действа в такава ситуация. Бяха разписани някои спорни точки, като предложението за таван на цените.

Държавният глава наложи вето и върху разпоредбата, която предвижда наказание за предаване на невярна информация за разпространяването на заразна болест.

Веднага след гласуването депутатите пристъпиха към преразглеждане на върнатите от Румен Радев спорни текстове. От закона отпадна текстът за високите цени и разписаните наказания за разпространение на невярна информация, касаеща заразата.

Законът предвижда работниците да имат право на обезщетение от 50 на сто от брутното си възнаграждение при преустановяване работата в условията на извънредно положение. Според разпоредбите работодателите ще могат да предоставят само платен годишен отпуск на работниците или служителите си, без тяхно съгласие. Без да се изисква съгласие от служителите работодателите и органите по назначаване ще могат да предоставят до една втора от платения годишен отпуск на своите подчинени.

Депутатите решиха да се покрива 60% от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. на лицата, чиито доходи са засегнати от извънредното положение.

Въвежда се възможност работодателите и органите по назначаване в зависимост от характера на работата да възлагат надомна работа или работа от разстояние на работниците и служителите си без тяхно съгласие, освен когато това е невъзможно.

Срокът на валидност на личните карти, който изтича в периода от 13 март до 31 октомври 2020 г., се удължава с шест месеца, реши парламентът. Според приетите текстове за времето на удължения срок личната карта е валиден идентификационен документ за самоличност само на територията на България.

До отмяна на извънредното положение няма да се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава, както и непаричните последици, като предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи, приеха народните представители.

Парламентът реши аптеките да могат да отпускат лекарства само с рецептурна книжка без рецепта съгласно данните за отпуснати лекарствени продукти в нея от предходни месеци и по ред определен от здравната каса. Действието на приетата мярка ще продължи до два месеца след отмяната на извънредното положение, предвижда законът.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *