В Кюстендилско взимат строги мерки срещу птичия грип

Превантивни мерки срещу заболяването инфлуенца по птиците прие на свое редовно заседание областната епизоотична комисия в Кюстендил. Забранява се провеждане на изложби, пазари или други събирания на домашни или други птици на територията на общините, е част от приетите мерки. Забранява се отглеждането на открито на домашни птици от всички видове и категории до отмяна на заповедта, пише Кмета.бг. Забранява се също достъпът на външни лица и любителският риболов във водоемите и местата, обитавани от диви мигриращи птици. Кметовете на населени места ще следят за спазване на мерките за биосигурност от страна на собствениците на птицевъдни обекти.

Собствениците и управителите на птицевъдни обекти и „задни дворове” не бива да допускат излизането на птиците извън помещенията за отглеждане; не бива да допускат съвместно отглеждане на домашни патици и гъски с други домашни птици и контакт между птици, живеещи в дивата природа и домашни птици. Фуражът, предназначен за изхранване на птици, трябва да се съхранява в закрити помещения. Трябва да бъде уведомен незабавно ветеринарният лекар, обслужващ птицевъдния обект, или кметът на населеното място за всяко отклонение в здравословното състояние на птиците.

Директорът на Регионална дирекция по горите – Кюстендил и ръководителите на ловно-рибарските сдружения ще организират засилено претърсване за откриване на трупове на прелетни, диви и водоплаващи птици.

Директорът на ОДБХ – Кюстендил ще организира извършване на проверки в стопанствата за отглеждане на птици, заради мерките за биосигурност.

В случаи на заболяваемост и смъртност при птици е необходимо да се информира обслужващият ветеринарен лекар и да се уведоми ОДБХ – Кюстендил, на следните телефони: 078550630; 078550631; 078550634 и 0887215236.

По отношение на болестта Африканска чума по свинете обстановката в област Кюстендил е спокойна, стана ясно по време на Епизоотичната комисия. Няма случаи на положителни проби от отстреляните диви свине от последните ловни излети. Ловният сезон е приключил на 16.02.2020 г. Не са постъпили сигнали за заболели и намерени трупове на умрели диви свине. Няма сигнали също за заболели и умрели домашни свине.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *