Горските в Пиринско засяха 390 000 фиданки за три месеца

Горските в Пиринско засяха 390 000 фиданки за три месеца

Независимо от извънредното положение, производството на контейнерни фиданки за нуждите на Югозападното държавно предприятие в държавен горски разсадник – с. Локорско, не спира. Работата включва обработка, почистване и сортиране на семена, пълнене на контейнери с почвен субстрат, засяване на семена, транспортиране и разполагане на засетите в контейнери в изградената оранжерия и площадките за покълване и отглеждане на фиданките.

От началото на 2020 г. към момента в контейнери са засети близо 390 000 фиданки от 8 дървесни вида: космат дъб – 319 668 бр., благун – 33 892 бр., зимен дъб – 2548 бр., сребролистна липа – 17 920 бр., дървовидна хвойна – 6748 бр., дива круша, черен бъз и черен бор.

През Седмицата на гората започва и напълно автоматизираното производство на иглолистни фиданки с използването на поточната линия, доставена по проекта на ЮЗДП с финансовата подкрепа на Програма LIFE 2016 на ЕК. При натоварване на максимален капацитет линията произвежда 720 иглолистни фиданки на минута, което позволява засяването на голям брой в кратки срокове. Общо към момента над 50% е изпълнението на плана за производство на фиданки за тази година, който предвижда 700 000 дръвчета, пише кмета.бг.

Продължава и работата по залесяване на последните произведени през 2019 г. контейнерни фиданки по проект LIFEFORHAB. До момента са залесени общо 605 декара в Натура 2000 зони на територията на ЮЗДП с цел възстановяването на гори, увредени от горски пожари, болести и вредители.

През 2020 г. ЮЗДП ще продължи да осигурява фиданки за природозащитни инициативи съвместно с неправителствени организации. За втора поредна година предприятието сключва договор с WWF България и ще предостави над 4000 дръвчета за възстановяването на крайречни местообитания по поречието на р. Марица.

Тази пролет стартира и партньорство с Южноцентрално държавно предприятие – гр. Смолян по почистване и обработка на семена за производството на фиданки. Има заявен интерес и от частни фирми за съвместна работа по производство на фиданки в разсадник Локорско.

В момента тече оценката на двата мащабни проекта за възстановяване на увредени от природни нарушения гори в Натура 2000 зони, подадени от ЮЗДП по Програма LIFE 2019 на ЕК. Проектите са разработени съвместно с WWF България и Североизточно държавно предприятие – гр. Шумен, като успешно преминаха първата фаза на одобрение за финансиране по Програма LIFE. При успешна втора фаза от оценката ЮЗДП ще осигури финансиране за производство на фиданки и залесяване на нови 275 хектара увредени гори, като работата ще стартира в края на 2020 г.

Съвместно с редица научни, природозащитни и горскостопански организации, ЮЗДП участва и като партньор в два международни проекта за превенция и борба с горските пожари, които се очаква да бъдат финансирани по Програма Хоризонт 2020 на ЕК през тази година.

Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *