Два ВЕЦ-а спипани да черпят над позволените им количества вода от яз. „Студена” и „Дяково”

Водата в язовирите „Дяково” и „Студена”, заради липсата на която Перник беше 5 месеца със сухи чешми, продължава да се ползва за производствени цели над позволените за това количества, констатира проверка през март на служителите в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”, пише в. „Струма“. При обхода на язовирите е установено ползване на водни обеми от яз. „Дяково” за производство на електрическа енергия от „Делектра“ ЕООД на софиянците Иван Денков и сина му Георги в нарушение на режимния график.

Същото нарушение е констатирано и в яз. „Студена”, където е установено, че „Топлофикация Перник“ АД ползва значително повече вода, отколкото е й определено. Нарушенията и на двете дружества са административни по чл. 53, ал. 1, т. 11 на Закона за водите, и предвиждат глоби от по няколко хиляди лв. Санкциите за тях ще са към горните граници, защото при предишната проверка на дирекцията „Топлофикация Перник“ АД бе заловена да ползва 74 куб.м, въпреки че в графика за януари на ВиК ООД – Перник бяха разрешени единствено води за питейно-битово водоснабдяване в размер на 0,804 млн. куб. м, ВЕЦ „Мало село” на „Делектра“ ЕООД бе заловен в същото нарушение.

Още един нарушител на водоползването от яз. „Студена” констатираха от дирекцията – „Стомана Индъстри“ АД, която точела язовирна вода за охлаждане и промишлено водоснабдяване отново в нарушение на режимния график.

Четвъртият нарушител, заловен на яз. „Дяково” – ВЕЦ-ът на „Аква пауър груп“ ООД, чийто управител е софиянката Люба Живкова, бе засечен да се снабдява според нуждите му, а не по графика, който трябва да спазва.

С акт за административно нарушение се сдоби и община Перник, която ще плаща за ползването на водостопанско съоръжение – деривационен канал „Владайски“, без необходимото за това разрешително, както и община Петрич – за ползване на водовземно съоръжение пак без разрешение от МОСВ. За неизпълнение на условие, поставено в разрешително за водовземане, пък акт отнесе „Кюстендилска вода“ ЕООД.

През месец март 2020 г. Басейнова дирекция е извършила общо 82 броя проверки, за което са съставени 59 броя констативни протоколи, а общо събраните суми по наложени глоби са едва 2 020,00 лв. Първенец по наложените нови санкции е ВиК ООД – Перник, на което бяха издадени 7 наказателни постановления на обща стойност 5900 лв.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *