Два факултета в ЮЗУ преминават към онлайн обучение

Два факултета в ЮЗУ преминават към онлайн обучение

Във връзка с удължената епидемиологична обстановка след решение на Факултетен съвет и заповед на декана проф. д-р Преслав Димитров студентите на Стопанския факултет към ЮЗУ „Н. Рилски” преминават към онлайн обучение. То ще се осъществява в рамките на месец – от 19 октомври до 20 ноември 2020 г., и важи за студентите от всички специалности редовна форма, ОКС „бакалавър”. Лекциите и семинарните упражнения от дистанция ще се провеждат чрез платформата Blackboard и други алтернативни платформи за обучение (BigBlueButton).

Изпитната сесия за всички студенти, обучаващи се в задочна форма, ще се проведе присъствено съгласно действащия график, при спазване на всички противоепидемични мерки, утвърдени от министъра на здравеопазването, пише „Струма“.

Учебните занятия за студентите от ОКС „магистър“, първи курс, всички специалности, ще бъдат присъствено в периода 02.11. – 23.11. 2020 г., съгласно допълнително изготвени разписи за първи семестър. Важно е да се знае и че всеки студент може да получи консултации по съответната дисциплина присъствено в приемното време на преподавателя.

За да бъдат „гъвкави” и да реагират адекватно според ситуацията и коронавируса, преди близо седмица целият академичен състав на Стопанския факултет премина обучение за по-ефективна работа с плаформата Blackboard.

По същата причина – ограничаване на опасността от разпространение на коронавирус, към онлайн обучение преминава и Правно-историческият факултет, оглавяван от доц. д-р Николай Марин.

От 19 до 30 октомври 2020 г. обучението за студентите от всички специалности – редовна форма на обучение, ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ /с изключение на практическото обучение за студентите от специалност „Национална сигурност“, II и III курс/ ще се провеждат неприсъствено, от разстояние чрез използването на електронната платформа „MOODLE“ и системата „BIG BLUE BUTTON“ на сайта на Правно-историческия факултет

Редовната изпитна сесия за студентите от задочна форма на обучение за учебната 2020/2021 година ще се проведе присъствено при спазване на всички противоепидемични мерки, утвърдени от министъра на здравеопазването.

Още с началото на новата академична година от Факултета по педагогика внедриха „комбинирано” обучение. В първите две седмици присъствено занятия имат само първокурсниците от професионално направление 1.2. педагогика, ОКС „бакалавър“. Студентите 2, 3, 4 курс през целия семестър ще се обучават от дистанция.

Студентите от професионално направление 1.3. „Педагогика на обучението по …”, ОКС „бакалавър“, специалност „Физическо възпитание и спорт“ 1, 2, 3 и 4 курс също учат присъствено само първите 2 седмици, като до края на семестъра лекциите и семинарите ще са от дистанция, чрез използване на електронната платформа Blackboard и други алтернативни платформи за обучение (Zoom, Moodle, Teems, BigBlueButtum).

Практическите упражнения от дистанция ще се провеждат чрез разработване на практически задания в платформата Blackboard и други алтернативни платформи за обучение (Zoom, Moodle, Teems, BigBlueButtum). Хоспитирането от дистанция ще се провежда под формата на: Online хоспитиране; чрез разработване на казуси в платформите, използване на видеоматериали (учебни филми, педагогически ситуации в детската градина, видеоуроци), присъствено хоспитиране (при възможност). Според спецификата на учебната дисциплина по преценка на преподавателя могат да се използват различни варианти на хоспитиране.

Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *