Дупница с повече приходи в бюджета от миналата година

Общо 5 834 150 лв. са приходите в община Дупница към 31.08.2020 година. Сравнено със същия период на миналата година, са постъпили 528 000 лв. повече. Увеличение на приходите има при Такса битови отпадъци (с 345 000 лв.), данък недвижими имоти и данък придобиване, като трябва да се отбележи, че те бяха завишени с 5% до 25% в края на миналата година.

Справката показва, че са повишени и приходите от продажба на общинска земя (със 140 000 лв). Всички останали приходи в общината бележат намаление следствие продължителната извънредна обстановка свързана с Ковид 19 и намалената икономическа активност, както на бизнеса, така и на населението. Забелязва се по-съществено намаление и на приходите от наем на общински терени и тържища (по-малко с 83 000 лв).

Основната причина за това е, че Община Дупница освободи търговците от плащания по време на извънредното положение. С 94 000 лева по-малко са и приходите от такси за детски градини и ясли. Дупница е направила също по-малко разходи за тези учебни заведения, тъй като те също имаха период, в който не работеха.

Близо 107 000 лв са спестени от ограничаване провеждането на културни мероприятия, а икономията от непроведени спортни мероприятия е в размер на 23 000 лв.

Що се отнася до разходната част, общината е направила повече разходи в сравнение с 2019 г. за ВиК, осветление и инфраструктура, но най-голямо завишение на разходите е в перо „Чистота“. Общо изразходваните средства са 2 156 000 лв, или с 624 000 лв повече в сравнение със същия период за миналата година. Още при приемана на тазгодишния бюджет бяха обосновани и приети повече пари за тази дейност, предвид транспортните разходи за отпадъка до Филиповци, разходите за сепариране и депониране на законно сметище, отчисления към РИОСВ, допълнително почистване на нерегламентирани сметища, както и под магистрала „Струма“, разходи на общинското предприятие за поддръжка на обществени площи и др.

„Трябва да се отбележи, че Община Дупница обслужваме редовно и коректно своите задължения към контрагенти, като нямаме натрупани нови просрочени задължения. За нас като кметски екип, а и за жителите на общината е важно сегашното състояние на Общината, а не как е било преди. Общинският дълг намаля с 3 661 000 лв, като това са суми, които бяха платени през 2020 година. В началото на годината, дългът бе 6 153 000 лв, като остатъкът към момента е 3 272 000 лв, които са дългосрочни в следващите няколко години“, обясни зам.кметът по икономическите дейности Олга Китанова.

„За разлика от много други общини, при нас не се налага актуализация на бюджета. Това е индикатор за добра работа на администрацията. Работата по изпълнение на европейските проекти 2014-2020 не е прекъсвала. По Трансграничните проекти с Македония и Сърбия строителството е в напреднала фаза, а до дни стартира и вторият етап от ремонтните дейности в жк. „Бистрица“. Има избран изпълнител и за строителството на Центъра за временно настаняване, както и предстои избор на такъв за „Младежкия дом“, който ще бъде преустроен в Исторически музей на Дупница“, допълни тя.

„Използвам възможността да изкажа благодарност на хората и фирмите, които въпреки неприятната ситуация са платили своите данъци, което дава възможност на Дупница да работи нормално и да запази работните места“, заключи Китанова.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *