Държавата отпуска 60/40 за над 1 милион работници от 107 000 фирми

Над 500 млн. лв. на месец може да отделя НОИ за схемата 60/40, за които обеща правителството в помощ на работодателите и работниците.

За помощта могат да кандидатстват работодатели от търговията, строителството, кина, театри и медии. 1 048 300 работници на 107 300 фирми може да бъдат подпомогнати от държавата по схемата 60/40, така че хората да не загубят работата си.

С тези мотиви социалната министърка Деница Сачева предложи за обсъждане на тристранния съвет постановлението на правителството за компенсиране на работодателите да запазят работните места на заплашени от съкращение заради извънредното положение хора. Обсъждането на схемата 60/40 с работодателите и синдикатите трябваше да приключи вечерта в четвъртък, за да може Министерският съвет да приеме постановлението максимално бързо.

Националният осигурителен институт през своя фонд “Безработица” да поеме 60% от заплатата на определените за съкращения хора, а работодателят да продължи да плаща останалите 40 на сто, предвижда предложената от Сачева схема. Бизнесът обаче ще се наложи да продължи да плаща пълните осигуровки върху заплатата на работника си.

Важно е обачче да се знае, че плащането от НОИ ще е в размер на 60% от осигурителния доход на работника, а не на реалната заплата. Тоест максималното плащане може да е до 1800 лв., ако човекът е осигуряван на максималния осигурителен доход от 3000 лв. Ако пък са укривани осигуровки и е плащано на ръка, компенсацията реално ще е по-ниска от 60% от заплатата.

945,6 млн. лв. е месечният осигурителен доход за януари на всичките 1 млн. работещи, които биха могли да попаднат в схемата. Това означава, че ако НОИ се наложи да поеме 60% от заплатите им, разходите на института ще са 567,3 млн. лв. на месец. Максималният срок на подпомагане по схемата е 3 месеца.

Държавата е разширила кръга от фирми и вече освен компании, които са преустановили дейност заради заповед на държавен орган, ще могат да се възползват от помощта и ако сами са издали такива след 13 март.

Помощта няма да се плаща за работници, чието заплащане вече е субсидирано от държавния бюджет или европейските фондове. Тоест хората, назначени по програми за заетост, няма да може да бъдат включвани в схемата.

Отпада изискването работникът да бъде оставен 3 месеца на работа, след като е получена помощ за него. Работодателят ще е задължен да остави човека на работа само за периода, за който е получена дотацията от НОИ.

Правителството разшири и обхвата на браншовете, в които ще бъдат подпомагани фирмите, за да не съкращават работници. Новият списък включва:

– Преработваща промишленост, с изключение на: производство на тютюневи изделия; производство на кокс и рафинирани нефтопродукти; производство на химични продукти; производство на лекарствени вещества и продукти; производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

– Строителство

– Търговия на дребно с изключение на магазините за хранителни стоки, цигари, алкохол, аптеки и пазарски сергии

– Транспорт

– Хотели, ресторанти, заведения за бързо хранене, питейни заведения

– Издателска дейност

– Прожектиране на филми

– Връзки с обществеността и рекламни агенции

– Проучване на пазари и изследване на общественото мнение

– Турагенти и туроператори

– Артистична и творческа дейност и други дейности в областта на културата

– Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

– Поддържане на добро физическо състояние

Освен да попадат в един от тези браншове, работодателите, които искат да ползват помощта, трябва да нямат задължения за данъци и осигуровки или да са в процедура по несъстоятелност.

“Дори новият списък изхвърля от обхвата на мерките ключови сектори, като добивна промишленост, химическа, производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия. Няма го и товарния жп превоз, който е пряко свързан с нивата на икономическа активност в страната. Затова настояваме изобщо да няма списък, а да бъдат подкрепени всички засегнати сектори”, обясни икономическият съветник на КТ “Подкрепа” Ваня Григорова.

БСК също изрази притеснения, че от помощта не могат да се възползват фирми, които организират конгреси, осигуряват столово хранене в училища и заводи или имат магазини в молове.

800 хил. самоосигуряващи се също не могат да получат подкрепа, казаха от стопанската камара.

Голяма част от фирмите, които ще се възползват от помощта, за да не уволняват своите работници, са малки и в този момент нямат възможност да ползват юридически услуги. Ето какви стъпки трябва да следват, за да се възползват от новата схема.

1. Направете списък с трите имена и ЕГН на работниците, за които искате да ползвате помощта. Включете и служебен номер от НАП.

2. Подгответе и издайте заповед за прекратяване на дейността заради въведеното извънредно положение по новия чл. 120в от Кодекса на труда. Този член бе приет като част от закона за извънредното положение.

3. Подгответе декларация, че ще спазите условията по чл. 2, т. 5 и 6 от постановлението на МС. Тоест декларирате, че няма да съкращавате работниците за срока на помощта и ще запазите дейността им.

4. Подгответе декларация с IBAN на работодателя. По тази банкова сметка НОИ ще превежда парите.

5. Изтеглете си от сайта на Агенцията по заетостта заявлението за включване в схемата. То ще бъде публикувано след одобрението на постановлението, ще има и образци на декларации.

6. По електронен път изпратете всички документи на Бюрото по труда, което обслужва местоработата на работниците.

7. Бюрото по труда служебно проверява подадената информация, както и дали фирмата не е обявена в несъстоятелност или не дължи на бюджета пари за данъци и осигуровки.

8. До 7 работни дни след подаване на заявлението комисия в бюрото по труда се произнася дали фирмата може да се ползва от схемата 60/40.

9. Шефът на Бюрото по труда в горния 7-дневен срок изпраща в АЗ списък на фирмите от неговата територия, които имат право на подпомагането.

10. Шефът на Бюрото по труда уведомява до 2 дни след решението фирмата дали е включена в схемата, или не.

11. АЗ изпраща данните на фирмите на НОИ, който започва изплащането на помощта.

12. Ако фирмата възстанови работа в срока, в който все още получава помощ, уведомява АЗ в срок от 3 дни от повторното започване на работа.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *