Заборчляхме с 3 млрд. лeва от бързи кредити

В края на декември миналата година вземанията на компаниите за бързи кредити стигнаха 2,908 млрд. лв., или 2,4% от БВП при 2,436 млрд. лв. в края на декември 2018 г. Те се увеличават с 19,4%, или 471,7 млн. лв. на годишна база и с 4,8%, или 132,2 млн. лв. на тримесечна. Това сочат данните от статистиката на Българската народна банка (БНБ).

Върху вземанията по бързите заеми оказват влияние и нетните продажби на кредити от дружествата, които за последните дванадесет месеца са в размер на 90,7 млн. лева. На годишна база

продадените кредити са в размер на 102,4 млн. лв.

(в т.ч. 22,6 млн. лв. през четвъртото тримесечие на 2019 г.), а закупените – 11,7 млн. лв. (в т.ч. 0,8 млн. лв. през четвъртото тримесечие на 2019 г.). До края на първото тримесечие на миналата година, в продължение на една година, имаше забавяне на вземанията на дружествата, специализирани в кредитиране. Преди това – от края на март 2016 г., в продължение на 12 поредни тримесечия, кредитирането на небанковите дружества непрекъснато растеше, припомня Investor.bg. В централната банка изчисляват, че в матуритетната структура

най-голям е делът на заемите над пет години,

които в края на миналата година достигат 1,282 млрд. лв. За една година те се увеличават с 19,6% или 210,3 млн. лв. и с 3,2% или 40,1 млн. лв. за три месеца. Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията по заеми нараства от 44% в края на декември 2018 г. до 44,1% в края на същия месец на 2019 г. В края на четвъртото тримесечие на 2019 г. вземанията по кредити с матуритет над една до пет години са 756 млн. лева. На годишна база ръстът е с 13,9%, а на тримесечна – 4,7% Вземанията по заеми с матуритет до една година са 673,2 млн. лева и към 31 декември 2019 г. нарастват на годишна база с 35,8% или 177,6 млн. лв., а за три месеца с 9,1% или 56,1 млн. лв. В БНБ пресмятат, че в края на миналата година

необслужваните кредити са 196,6 млн. лева, като намаляват с 4,1%

или 8,3 млн. лева на годишна база, а се увеличават с 1% 1,9 млн. лева спрямо края на септември 2019 година. В края на декември 2019 г. вземанията по кредити от домакинствата и фирмите, които го обслужват, нарастват на годишна база със 17,5% (338,6 млн. лв.) до 2,275 млрд. лева. Спрямо края на септември 2019 г. те се повишават с 3,1% (68,2 млн. лв.). В структурата на вземанията по кредити от домакинствата

преобладават потребителските кредити,

които са 2,135 млрд. лв. в края на четвъртото тримесечие на 2019 година. Те се увеличават с 18% (325,6 млн. лв.) на годишна база и с 3,1% (64,2 млн. лв.) на тримесечна. Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от домакинствата нараства от 93,5% към края на декември 2018 г. до 93,9% към края на същия месец на 2019 година.

Размерът на жилищните кредити в края на четвъртото тримесечие на 2019 г. е 33,5 млн. лв. и за една година расте с 0,4% (0,1 млн. лв.) и с 9,4% (2,9 млн. лева) за едно тримесечие. Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията от домакинствата е 1,5% в края на декември 2019 г. при 1,7% в края на същия месец на 2018 година. В края на декември 2019 г. другите кредити са общо 106 млн. лв., като се увеличават с 13,8% (12,9 млн. лв.) на годишна база.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *