Закриха Катедрата по педагогика в ЮЗУ, създават две нови

Закриха Катедрата по педагогика в ЮЗУ „Неофит Рилски“. На нейно място са създадени две нови Катедри – „Управление на образованието и специална педагогика“ и „Социална педагогика“.

Проектът за преструктуриране във Факултета по педагогика е приет на заседание на факултетния съвет на 21 май 2020 г. Деканът на Факултета по педагогика доц. д-р Янка Стоименова като причина за преструктурирането посочи: „През първия семестър на тази учебна година, броят на студентите които сме обучавали е 2026. В сравнение с други факултети броят на студентите е неколкократно по-голям и това ни дава основание да направим преструктуриране, за да бъде обучението по-качествено“, уточни доц. Стоименова пред Радио Благоевград.

Факултетът по педагогика е на първо място по приходи сред деветте факултета на университета за бюджетната 2019 година с приходи над 288 000 лева.

„Друг мотив заради който се наложи това преструктуриране е, че в структурата на Факултета по педагогика към настоящия момент тогава имаше само три катедри, а в останалите структурни звена на университета, катедрите са четири, пет или шест, което ни поставя в неравностойно положение с останалите звена във факултета“, посочи доц. Стоименова.

Нуждата да бъдат създадени нови две катедри идва и от това, че Катедра „Педагогика“ покрива дейността на целия факултет. Декана на факултета посочи, че работата в Катедра „Педагогика“ е многообразна, има голямо разнообразие от специалности и разнообразие от форми на обучение.

След преструктурирането на Катедра „Педагогика“ се очаква да бъдат създадени и нови специалности към двете новосъздадени катедри, които ще бъдат с езикова насоченост.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *