Заповед: Учебните занятия в ЮЗУ ще се провеждат онлайн

Учебните занятия в Югозападен университет „Неофит Рилски” Благоевград да продължат неприсъствено – онлайн, чрез налични платформи за електронно обучение, с онлайн контакти между преподаватели и студенти, разпореди ректорът на ЮЗУ проф д-р Борислав Юруков със своя заповед от днес.

Във връзка с това на ръководителите на основните звена съвместно с Дирекция „Образователни дейности“ и Отдел „Комуникационно и техническо обслужване“ се възлага да организират и реализират обучение на студентите чрез университетските електронни ресурси.

Припомняме ,че в петък учебните занятия в университета, държавните и семестриланите изпити, защитите на дипломни работи, дисертации бяха преустановени за неопределено време. Сега в заповедта е посочено ,че всички изброени дейности са преустановени до 29.03.2020 година.

След възстановяване на обичайното провеждане на присъственото обучение, за непроведените, включително и онлайн учебни занятия и изпити, проф Юруков разпорежда да бъдат изготвени нови графици по основни звена.

Междувременно се отменя провеждането на кандидатстудентските конкурсни изпити по график за 21, 22 и 29 март 2020 година. Отменят се всички командировки и пътувания на академичния състав, служителите от администрацията и студентите в чужбина, включително за мобилност или стажове.

Ректорът препоръчва и чуждестранните преподаватели, изследователи, учени, студенти и гости, които вече са в България, да не напускат страната и да продължат работа по реда и при условията на настоящата заповед.Наред с това всички завръщащи се от чужбина преподаватели, служители , студенти, както и чуждестранните преподаватели, изследователи и студенти, пристигнали от чужбина след 10.03.2020 г. се задължават да се подложат на 14-дневен карантинен период.

Ограничава се присъствието на преподаватели и служители в университета. Забранява се достъпа на студенти и външни посетители до учебните сгради и Ректората на ЮЗУ „Неофит Рилски“ и до сградите на студентските общежития по къкъвто и да е повод. Забранява се събирането на групи в сградите и района около студентските общежития.

В срок до 29 март се прекратява работата на студентския стол.

Ръководителите на основните звена, на отделите и дирекциите трябва да създават организация и осигуряват поддържането на дейността на звената, работата на компютърните и информационни системи и дейностите със срокове за изпълнение, които не могат да бъдат променяни.

Служителите изпълняват дейностите дистанционно и/или присъствено, по график, представен от ръководителите на посочените звена и служби при помощник-ректора.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *