Изграждат шумоизолиращи стени на АМ „Струма“ при кв. „Църква“ в Перник

През юни 2020 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви обществена поръчка за изработване на акустични и конструктивни проекти за изграждане на шумозащитни съоръжения за жилищни територии с наднормено ниво на шум в близост до участъци от републиканската пътна мрежа с трафик над 3 млн. МПС годишно.

Обществената поръчка включва проектиране на шумоизолиращи съоръжения и на автомагистрала „Струма“ при кв. „Църква“ на Перник в участъците от км 19+561 до км 19+931 и от км 20+285 до км 22+144, съобщиха от МРРБ.

Това каза в отговор на депутатско питане министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова. Срокът за получаване на офертите е до 10.08.2020 г. Прогнозната стойност за проектиране на съоръженията по автомагистрала „Струма“ е 44 300 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 60 календарни дни.

Предприетите действия са в резултат от изготвената през 2018 г. „Стратегическа карта за шум на пътни участъци в Република България с трафик над 3 млн. МПС годишно“. Според нея обект на шумово въздействие от транспортния поток по автомагистрала „Струма“ в участък 1 между км 19+561 и 19+931 и участък 2 от км 20+285 до км 22+144, е жилищна територия на кв. „Църква“ в Перник, която е разположена едностранно спрямо пътното трасе. Посочените участъци са с приблизителен километраж, който ще бъде уточнен въз основа на проектна документация.

Видът, височината, дължината, местоположението и други конкретни параметри на шумозащитните стени ще бъдат определени съобразно проектната разработка. Министър Аврамова отговори и на депутатски въпрос за доизграждане на път III-8611 „Белица – Загражден“.

Министърът посочи, че ремонтът на участъка от км 18+050 до км 19+600 бе завършен през ноември 2019 г. Има сключен договор с изпълнител за извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство на другия участък – от км 10+430 до км 18+000. Общата цена за изпълнение на поръчката е 3 406 500 лв. без ДДС.

На 27 февруари изпълнителят предостави последния вариант на техническия проект за разглеждане от Техническия съвет на Областно пътното управление-Пловдив.

Разработката, която е внесена отговаря на нормативните изисквания и е съгласувана от заинтересованите страни. Подписан е и договор за строителен надзор. Предстои уточняване на някои технически и финансови въпроси, след решаването на които проектът ще бъде внесен за процедиране за издаване на разрешение за строеж.

Предвижда се строително-монтажните работи да стартират в рамките на настоящия строителен сезон.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *