Изправят на съд зам.-кмета на Банско Сашка Въчкова за документна измама

Заместник-кметът на община Банско Сашка Въчкова и бившият управител на дружество „Б- ГЛ“ ООД Борис Лазаров са привлечени като обвиняеми за извършено престъпление по чл. 212, ал. 4, вр. ал. 1 и вр. ал. 2 от НК, а именно за съставяне и използване на документи с невярно съдържание с цел незаконно получаване на чуждо имущество в големи размери, собственост на община Банско.

Казусът е от миналото десетилетие и е свързан със спечелен проект на община Банско от Държавен фонд „Земеделие”, по който са установени злоупотреби с общински средства след намаляване на субсидията по проекта, пише в. „Струма“. Двамата обвиняеми са уличени в това, че са подписала документи с невярно съдържание с цел облагодетелстване на дружеството и неговия управител с финансови средства, без правно основание за това.

Казусът се разследва отдавна. Той е приключил веднъж с осъдителна присъда, но е бил върнат и е стартирало ново досъдебно производство, което е приключило през месец декември 2019 година, и вече има внесен в съда от РП – Разлог обвинителен акт. Ето и фактологията, установена в хода на разследването.

През м. септември 2007 г. Общински съвет – гр. Банско дал съгласие на община Банско да кандидатства по програма САПАРД, мярка 6 – “Лесовъдство, залесяване на земеделски земи, инвестиции в горски стопанства, преработка и маркетинг на горски стопанства”, с проект “Изграждане на полезащитни пояси в землището на гр. Банско по дейност “Залесяване на изоставени и ерозирали земеделски земи”. Била депозирана молба до Държавен фонд “Земеделие” за кандидатстване за субсидиране на проекта с приложена документация.

На 30.10.2007 г. в гр. София бил сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ при условията на специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитието на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД) между Държавен фонд “Земеделие” и община Банско. Според договора общият размер на инвестицията бил 236 669.43 лева, размерът на собственото участие на община Банско – 14 777.43 лева, размерът на субсидията – 221 892 лева, от която 166 419.00 лева от Европейския съюз и 55 473.00 лв. от националния бюджет. В изпълнение на договора с фонда община Банско провела процедура по Закона за обществените поръчки. В резултат на проведения конкурс сключила договор с дружеството “Б -ГЛ” ООД, представлявано от един от управителите, а именно обвиняемия Б. Лазаров. Той е бил управител на дружеството в периода от м. април 2008 г. до м. октомври 2009 г. и го представлявал. Сашка Въчкова през това време изпълнявала длъжността заместник-кмет на община Банско. В обвинителния акт се сочи, че към лятото на 2008 г. двамата не се познавали.

По силата на сключения договор по обществената поръчка задълженията на дружеството включвали на свой риск и срещу възнаграждение извършване на залесителна и друга дейност – почистване на сечище, изнасяне на камъни, раздробяване на пънове с навесен ротор, риголване, дисковане, подравняване с влачка, закупуване на едногодишни фиданки, маркиране на посадни места, временно съхраняване на фиданки, разнасяне на фиданките по места, залесяване с меч “Колесов”, закупуване на хербицид, третиране с хербицид с гръбна пръскачка, транспорт за доставка на фиданки, направа на ръчни тераси съобразно технологичен план и спецификация. Определен бил и срок за изпълнение – 4 месеца и 2 седмици, който впоследствие, след сключен анекс към договора с фонда, бил удължен до м. октомври 2008 г. Общата стойност на възложената дейност била в размер на 219 197.92 лв. без ДДС и 263 037.50 лв. с ДДС. Сумата за изпълнение на дейността следвало да бъде предоставена на община Банско от Държавен фонд “Земеделие” под формата на безвъзмездна финансова помощ.

През м. април 2008 г. на изпълнителя била авансово преведена сумата от 79 000 лева по издадена от него фактура, представляваща 30 % от общия размер на задължението. През м. юли и м. октомври 2008 г. С. Въчкова в изпълнение на служебните си задължения посетила и оценила извършената работа в обектите по договор. Били предприети действия по установяване на площта на имота, извършената почвоподготовка и на броя на залесените фиданки. Били изготвени и подписани приемно-предавателни протоколи.

В хода на разследването обаче е установено, че всички дейности, отразени в тях като количество и като стойност, не отговарят на действителното фактическо положение – извършени били по-малко дейности и на по-ниска стойност, посочената площ за залесяване в обекта реално също била по-малка, както и броят на засадените фиданки. Протоколите заедно с фактурите били предадени в община Банско за плащане. И бизнесменът, и зам. кметът знаели, че отразеното в тях, както и посочените цени не отговарят на действителното положение. Намерението на Лазаров било чрез подписване на протоколите с невярно съдържание, а след това и на фактура, удостоверяваща извършените дейности и дължимата за тях цена, той и дружеството “Б -ГЛ” ООД да получат без правно основание въпросната сума. Сашка Въчкова чрез подписване на протоколите и на фактура, издадена от него, пък му дава възможност да я получи.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *