И това ли?! Югозападът с високо ниво на риск от африканска чума

13 броя диви свине, отстреляни от ДЛС „Осогово“ в Кюстендилско, са изследвани срещу африканска чума. При тях няма случаи на положителни проби, заяви на заседание на Областната епизоотична комисия в Кюстендил д-р Емил Гъгнев от ОДБХ.

Членовете на комисията се запознаха и с оценката за риска, дадена от Центъра за оценка на риска по хранителната верига /ЦОРХВ/. Според него вероятността АЧС да се появи отново и да се разпространи в рамките на Югозападен регион е на високо ниво на риск. Вирусът на АЧС присъства в дивата природа на територията на цялата страна и в съседни държави (Р. Сърбия и Р. Гърция), затова и оценката на риска от повторна поява и разпространение на АЧС за регион Югозападен се оценява с високо ниво на риск, съобщи „Струма“.

Съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност собствениците и ползвателите на животновъдни обекти със селскостопански животни трябва да осигуряват и спазват мерките за биосигурност. Животни се отглеждат в животновъдните обекти само след писмено разрешение на директора на съответната ОДБХ.

Разрешението за населване се издава при условията и по реда на процедура, одобрена от изпълнителния директор на БАБХ, съгласувана от директора на ЦОРХВ, след извършена проверка на място от официалния ветеринарен лекар и въз основа на предварителна оценка на риска, изготвена от ЦОРХВ. Оценката на риска се изготвя за съответната административна област, в която се намира животновъдният обект. В нея се включва и индивидуална оценка за индустриалните и/или фамилни ферми.

Съгласно ЗВД животновъдните обекти – лични стопанства, подлежат на регистрация в ОДБХ, на чиято територия се намира обектът. Във връзка с по-облекчената процедура по регистрация бе предприета информационна кампания сред кметовете на населени места, за да се разясни начинът на регистрация на личните стопанства.

По време на заседанието на епизоотичната комисия стана ясно още, че към 08.07.2020 г. на територията на област Кюстендил са постъпили 325 заявления за регистрация. Те са подадени чрез кметовете на населени места, като са регистрирани 309 броя животновъдни обекта, тип „лично стопанство“.

Проверени са също така 516 собственици на животновъдни обекти от общо 946 броя, приложили марката „доброволно клане на свине“ към 26.08.2019 г.

Новорегистрирана е един брой фамилна ферма за отглеждане на свине майки. В процедура на регистрация са още две ферми. Общият брой фамилни ферми е 4. Регистрирани индустриални ферми за свине на територията на областта няма.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *