Какви са условията на кредитната ваканция в Европа

У нас клиентите задължително трябва да се обърнат към банките си и да подадат заявление, но в Унгария разсрочването влиза в сила автоматично за изтеглени кредити преди 17 март. Плащанията в Словения може да се отложат с 12 месеца, като за начална дата се приема денят, в който банката одобри заявлението на клиента.

В Австрия предложението обхваща само граждани и малки и средни предприятия, но не и големите корпоративни кредити, а в извън специалните правила остават задълженията по револвиращи кредитни линии, кредитни карти и овърдрафт. В Хърватия отлагането е с минимум 3 месеца, считано от април, като банките няма да гонят длъжниците за плащания, освен ако не са поставени в неизгодно положение като кредитори по отношение на други кредитори. Това ще важи за физически лица и фирми, които са прилежни платци и заради коронавируса тяхната възможност за плащане е силно нарушена.

Правителството в Чехия също предложи мораториум върху плащанията по кредити за граждани и за бизнеса. Те ще могат да ги отложат с до 6 месеца. Отлагането няма да обхваща кредитни карти, овърдрафти, кредити с 30 дни закъснение за дадена вноска или заеми за финансиране на плащания на капиталовия пазар. Лихвите не може да се променят, а ще се плащат след края на мораториума. В Северна Македония подобни мерки все още се обсъждат и планират, но не са съобщени от централната банка. В Черна гора и Сърбия мораториумът ще трае 90 дни с начало 20 март. Тук банките отново няма как насила да събират средства от длъжниците.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *