Кандидат да строи къща за гости в с. Баня е на път да загуби разрешителното за минерална вода

Предложение за издаване на отказ за удължаване на разрешителното за водовземане на минерална вода от находището на Баня ще бъде разгледано на предстоящата сесия на ОбС – Разлог идната седмица. Титулярят по разрешителното ЕТ „Антони Несторов“ е входирал в администрацията предложение за удължаване на срока на разрешителното, който изтича на 4 март тази година.

Въпреки че е бил редовен платец и през предходните пет години е заплащал редовно таксите си за разрешеното количество от 0.10 л/сек. вода и е подавал необходимите декларации, предложението, което ще разгледат общинските съветници в Разлог е за отказ за удължаване на срока. Причината за това е нарушаване на част от условията за издаване на разрешително за водоползване, сред които е и условието да има и реализирано водовземане, каквото към настоящия момент не е установено.

От доклада става ясно, че на мястото, за което е искано разрешително, няма изграден обект, няма изграден водопровод, нито строително разрешение за изграждането на такъв.

От регистъра на издадените разрешителни за водовземане от находище „Гулийна Баня“ е видно, че едноличният търговец е получил разрешително за срок от пет години, което е с начална дата 04.03.2015 г. и крайна 04.03.2020 г. За място на водоползване е посочено „Къща за гости“ на улица „Първа“ в селото, но такава към днешна дата не е изградена.

Стъпка по прекратяване на разрешителните ще бъде предприета към всички водоползватели, които не са изпълнили необходимите условия по разрешителните си, в това число и реално потребление, независимо дали са плащали такси през годините.

Предложението вече се обсъжда в постоянните комисии към ОбС, като някои от съветниците предложиха да не бъде издаван отказ, а да бъде намалено исканото количество, като бъде даден срок на титуляря за реализиране на инвестицията и чак тогава да се прекрати разрешителното. Други от парламентаристите са на мнение, че предвид минималното количество по разрешителното тази стъпка не е удачна.

Общинските съветници ще разгледат и нови две предложения за издаване на разрешителни за водовземане. Едното е на дружество „Позитив ИМ“, представлявано от съпругата на зам. кмета Ив. Гюров – Мария Чучулайна-Гюрова, за което „Струма” писа преди дни, а другото е за „АТОН- 681“ ООД. То се представлява от Йоана Ангелова-Шопова, а съдружник в него е друго дружество – „АТОН 8“ ЕООД, също представлявано от Йоана Ангелова Шопова.

Дружеството е с адрес на регистрация в столицата. Исканото количество вода е за 1.03 л/сек., или 32 276 куб.м годишно. С нея ще бъдат захранени четири еднофамилни къщи за гости в местността Русковица, които вече са изградени и се намират в непосредствена близост до два от големите хотели в селото.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *