Кметовете на югозападните общини искат отпадане на забраната за разпореждане със земите

Управителният съвет на Сдружението на югозападните общини изрази иска да отпадане забраната за разпореждане със земите по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Те изразиха становището си на заседание на управителния съвет завчера, пише в. „Струма“.

„Общините, членове на СЮЗО, категорично не приемат мотивите за налагане на мораториум, а именно, че съществува опасност за разпродаване на остатъчния фонд”, категорични са кметовете на югозападните общини, членки на сдружението. Сред членовете на СЮЗО са общините Банско, Сандански, Струмяни…

В условията на задълбочаваща се криза и използване на голяма част от местните приходи за мерки срещу разпространението на заразата от коронавирус общините смятат, че отпадането на мораториума ще даде допълнителна възможност за стимулиране на местното икономическо развитие.

„Тези имоти могат да се използват за изпълнение на обекти на техническата инфраструктура по смисъла на Закона за устройство на територията и на други обекти, за които се допуска принудително отчуждаване, за инвестиционни проекти по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, за създаване на нови или разширяване на границите на съществуващи урбанизирани територии, за реализиране на инвестиционни проекти, свързани със социално-икономическото развитие на изоставащите общини и региони, както и за изпълнение на проекти по уедряване на земеделските земи”, се казва в становището на управителния съвет.

„От създаването си до момента СЮЗО винаги е изразявало становище, че за да съществува истинско местно самоуправление, пътят е реална децентрализация и ресурсна обезпеченост на българските общини”, заявяват кметовете.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *