Кредитите поевтиняват, а лихвите по депозитите остават нулеви

Кредитите за домакинства продължават да поевтиняват, а лихвите по депозитите остават на нулево равнище. Това показват данни от лихвената статистика на Българска народна банка (БНБ) за април 2021 г..

През април 2021 г. средният лихвен процент по потребителските кредити в български лева спада с 0.26 на сто до 7.62%. Годишният процент на разходите (ГПР) по този вид кредити, в който са отразени всички такси и комисионни, които банката ще прибере, също намалява до 8.07% или това е спад от 0.35 на сто.

При жилищните кредити в левове средният лихвен процент се запазва почти без промяна на ниво от 2.75%, а ГПР по тези кредити намалява с 0.05% до 2.97%

При другите заеми в местна валута средната лихва се понижава с 0.15 % до 3.13%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове на Работодатели и самонаети лица спада с 0.04% до 3.25%. През април 2021 г. средната лихва по овърдрафта в левове обаче расте, макар и минимално с 0.09% до 15.02%, а при кредитите по кредитни карти в левове – с 0.05% до 20.32%.

Обемът по нов бизнес по кредитите за потребление в левове се повишава с 8.8% (45.1 млн. лв.) до 561.2 млн. лв.,като при предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране той се понижава с 8.8% (10.4 млн. лв.) до 108 млн. лв.

При жилищните заеми в левове обемът по нов бизнес нараства с 8.3% (34.2 млн. лв.) до 445.7 млн. лв., а този на предоговорените и кредитите за рефинансиране – с 26.6% (25.7 млн. лв.) до 122.3 млн. лв. Обемът по нов бизнес по другите кредити в левове е 16.9 млн. лв., което е спад от 3.2% (0.6 млн. лв.). Обемът на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в група „Други заеми“ растат със 115.4% (2.8 млн. лв.) до 5.3 млн. лв.

От данните на БНБ става ясно още, че през април 2021 г. средните лихвени проценти по депозитите с договорен матуритет в левове и евро остават почти без промяна съответно на нива от 0.07% и 0.06%. Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро съответно са 0.02% и 0.00%, като не се променят съществено. Средните лихвени проценти по депозити, договорени за ползване след предизвестие в левове и в евро се повишават с 0.02% съответно до 0.27%и 0.56%.

Обемът по нов бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове се понижава със 17.7% (51.3 млн. лв.) до 238.2 млн. лв. Намалява и обемът по нов бизнес по депозитите с договорен матуритет в евро с 28.8% (84 млн. лв.) до 208 млн. лв.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *