Кредитите рекордно евтини, изтеглените ипотеки достигнаха 11,7 милиарда лева

Кредитите за домакинства продължават да поевтиняват. Запазва се тенденцията лихвите по заемите да вървят надолу, а заедно с тях и годишният процент на разходите (ГПР), показва най-скорошната статистика на Българска народна банка (БНБ).

Към края на октомври 2020 г. средният лихвен процент по потребителските кредити в лева е 7.79%. Това е спад от 0.53 на сто за година. При евровия му еквивалент също има намаление в размер от 0.29%, като показателят пада до 3.55%. При

жилищните кредити в левове

средният лихвен процент е 2.86% (0.15% спад), а по тези в евро – 3.59% (0.10% спад). Единствено при категорията „Други кредити“ в лева има нарастване от 1.27 на сто до 3.66% лихва. При тези заеми в евро има ръст от 1.25%, като средната лихва е 3.78%. Според категоризацията на БНБ в тях влизат основно заемите за лечение и образование.

Годишният процент на разходите също върви надолу. Реално показателят измерва оскъпяването на заема – в него се включват всички разходи, които потребителят трябва да заплати, за да получи поисканите средства. Това включва такси за одобрение за кредита, за оценка на имот, комисиона за обработка, както и различни застраховки на имота – против пожар, наводнения, застраховка живот и пр. Ако решим да преструктурираме или пък имаме просрочие, то

отново дължим такса

Данните на БНБ сочат, че през десетия месец на 2020 г. ГПР по потребителските заеми в левове е 8.70% (1.40% спад на годишна база), а при тези в евро той е още по-нисък – 3.81% (0.20% спад). При ипотеките в местна валута показателят пада на 3.09% (0.29% спад), а при тези в евро е 3.86% (0.31%).

Общо изтеглените кредити от домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД), са в размер на 25.3 млрд. лв. Спрямо същия период година по-рано те растат със 7.1%. От тях 11.7 млрд. лв. са ипотеки, а други 11.88 млрд. лв. са потребителски заеми, като и при двата вида заеми има ръст. Всъщност изтеглената сума е наполовина на спестените пари от българи. Към края на октомври депозитите на домакинства и НТООД се равняват на 58.8 млрд. лв., като отбелязват годишен ръст от 8.6%.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *