Над 150 млн. лв. са получили БГ фирмите за борба с коронакризата

Над 150 млн.лв. са достигнали до българските фирми и граждани по антикризисните икономически мерки, изпълнявани от Министерството на икономиката. За преодоляване на негативния ефект от въвеждането на извънредното положение в страната и последвалите икономически последици от кризата икономическото министерство инициира пакет от мерки и действия за подпомагане на българския бизнес. За периода от 13 август до 26 август в системата на МИ са били предприети редица действия.

По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за ускоряване на обработката на проектните предложения по процедурата за „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ съставът на оценителната комисия вече е увеличен от 71 на 184 души. Това е позволило да се създават и оценяват по четири оценителни сесии на седмица, което прави по 4 000 проектни предложения, посочват от ведомството. Очакванията са до края на август, най-късно началото на септември, всички над 27 хил. подадени проектни предложения да бъдат в процес на оценка.

Към 26 август 2020 г. одобрени за финансиране са 9 411 броя проектни предложения, по които стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ е в размер на почти 81 млн. лева; общо изплатените до момента по процедурата средства са в размер на 64 794 791,44 лв. Напредъкът от 24 юли 2020 г. до момента се изразява в допълнително сключени нови над 6000 броя административни договора с одобрените за финансиране кандидати от четвърта до десета оценителни сесии, на които е изплатена безвъзмездна помощ в размер на близо 40 млн. лева. Осигурени са необходимите средства всички кандидатствали по процедурата и отговарящи на условията подадени проектни предложения да бъдат финансирани.

До 24 август 2020 г., в 16.30 часа /крайният срок за подаване/, общият брой на подадените проектни предложения по процедурата за „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ е 1932 броя, на стойност 263 688 340.21 лв.

Разгледано е и тече втори етап на съгласуване и одобрение от Комитета за наблюдение на процедура Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ) с бюджет от 10 млн. лева, към МТ като директен бенефициент. За средствата ще могат да кандидатстват български туроператори, засегнати от кризата с коронавируса. Предстои разработване на процедурата. Ще бъдат стриктно съблюдавани и съкратени сроковете по пилотния проект за помощта за туроператори и турагенти по ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Министерството на икономиката подготви максимално бързо документацията и условията на директната процедура и ги внесе в Комитета по наблюдение на програмата. С общите усилия на двете администрации този срок ще бъде намален чрез съкратено съгласуване.

Разгледано е и тече втори етап на съгласуване и одобряване от Комитета за наблюдение и на процедура в Подкрепа за малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19, чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) с общ бюджет – 30 млн. лв. Основната цел на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за българските микро, малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози, за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

В рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ се очаква да бъдат предоставени допълнителни средства от Инициативата на ЕК – REACT-EU в размер на 391 млн. лева, като безвъзмездни финансови средства. Те ще бъдат използвани за реализирането на мерки с цел осигуряване на финансова помощ на микро, малки и средни предприятия (МСП) за реализиране на инвестиции, пряко насочени към преодоляване на последствията от COVID-19 и инвестиционна подкрепа за подготовка на прехода към цифрова и зелена икономика.

В допълнение с наличните в момента средства в размер на 200 млн. лева по ОПИК се предвижда да се реализират спешни мерки за осигуряване на ликвидност за малки предприятия и подкрепа на МСП, вкл. инвестиционна за реорганизация и адаптиране на работните места, както и за закупуване на защитни средства и/или промени в бизнес процесите и моделите, в контекста на COVID-19. Средствата ще бъдат предоставяни по опростени правила с максимално ясни, прозрачни и обективни критерии чрез съкратени процедури за изплащане на така необходимите за предприятията средства в настоящата ситуация.

По линия на Българската банка за развитие по програмата за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от Ковид-19 са подписани финансови споразумения с 12 банки в общ размер на 165 360 хил. лв.; към 27 август 2020 г. ББР е потвърдила 16 403 броя кредити в общ размер на 68 627 633 лв. По програмата за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия, пострадали от извънредната ситуация и епидемията от Ковид-19, са одобрени за участие в Програмата 11 банки с общ размер на портфейлните гаранции 818 600 хил. лв. (80 на сто от общия размер на кредитните портфейли 1 023 250 хил. лв.); към 27 август 2020 г. са подписани финансови споразумения вече с 8 банки с общ размер на портфейлните гаранции 649 млн. лв. Потвърдените кредити са 132 бр. с общ размер на 20 424 461 лв.

Предприетите мерки са насочени към насърчаване на икономическата активност и инвестициите на предприятията в условията на криза и преодоляване на затрудненията, породени от пандемията.

Създадени са и допълнителни възможности за подкрепа на инвеститори, изпълняващи значими за икономиката проекти, сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, за подпомагане на националните износители и бизнеса, за развитие на индустриалните зони.

На нарочно създадения електронен адрес за сигнали за нередности и консултации signali@mi.government.bg и регистрирани сигнали, получени чрез тел. 02/940 74 21, към 27 август са получени 27 електронни писма и един регистриран сигнал от 26 август, подаден по телефона.

Част от сигналите са за отхвърлени проектни предложения по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ с искане за преразглеждане. Сигналите са в процес на проверка. Подготвя се доклад до министъра с резултатите от проверката, информират от министерството.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *