Натрупахме близо 63 млрд. лева в спестявания

Депозитите на сектор „Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)“ са в размер на 62,852 млрд. лв. в края на март 2021 г. Сумата се равнява на 49,9% от БВП, като за година тя расте с 12 на сто. Това показват най-скорошните данни от паричната статистика на Българска народна банка (БНБ).

Иначе депозитите на неправителствения сектор са в размер на 95,670 млрд. лв. (75.9% от БВП), като годишното им увеличение е 12.2%. Нефинансовите предприятия имат спестявания в размер на 29,971 млрд. лв. (23.8% от БВП), което е с 16.1% повече спрямо март 2020 г. Депозитите на финансовите предприятия обаче намаляват до 2,846 млрд. лв. (2.3% от БВП) или с 14.2% по-малко спрямо същия период предходната година.

Данните на централната банка показват още, че

продължава възходящата тенденция по отношение на кредитите

Пазарът на заемни средства у нас е все така активен, въпреки пандемията и засегнатите доходи. Кредитите на „Домакинства и НТООД“ са в размер на над една пета от БВП или по-точно 26,085 млрд. лв. в края на март 2021 година. Спрямо същия месец на 2020 г. те се увеличават със 7.1 на сто. В края на тримесечието

изтеглените жилищни заеми са на стойност 12,367 млрд. лв.

и нарастват на годишна база с 11.9%. Потребителските заеми възлизат на 12,170 млрд. лв. и също растат, но с 5,5 на сто, спрямо март миналата година. На годишна база другите кредити, като тези за лечение и образование, намаляват с 24,6%, като достигат 378.5 млн. лв.. Кредитите за „Работодатели и самонаети лица“ се понижават със 7.4% за година и в края на месеца са 377.5 млн. лв.

Кредитите за неправителствения сектор са 66,285 млрд. лв. (52.6% от БВП) при 65,901 млрд. лв. към февруари 2021 г.. През март 2021 г. те се увеличават на годишна база с 4.6%. „Изменението в размера на

кредитите за неправителствения сектор

е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 280,2 млн. лв.“, обясняват експертите от БНБ в документа. На годишна база продадените кредити от Други ПФИ са 280,2 млн. лв. като за последните дванадесет месеца няма обратно изкупени кредити. Кредитите за Нефинансови предприятия нарастват с 2.7% на годишна база и в края на март са 35,765 млрд. лв. (28.4% от БВП).

Заемите, предоставени на финансови предприятия, са 4.435 млрд. лв. (3.5% от БВП) в края на март 2021 година. В сравнение с март 2020 г. те се увеличават с 6.1%.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *