Николай Шушков чу проблемите на производителите от Кърналово

Николай Шушков чу проблемите на производителите от Кърналово

Областният управител на Пиринско – Николай Шушков, се срещна с кметовете на общините Петрич и Сандански. По време на разговорите той отбеляза ролята на екипите, професионализма и доверието между институциите и служителите за добрата работа на администрацията в името на стабилността на държавата и общественото добро. Подчерта, че неговите усилия са насочени към изпълнение на ангажиментите по организационно-техническата подготовка на предсрочните избори, за да се гарантират честни, открити и прозрачни избори, но успоредно с това, да не се понижава нивото на качественото административно обслужване.

Губернаторът обсъди с кметовете Атанас Стоянов и Димитър Бръчков актуалното състояние на управляваните от тях общини, по отношение на демографската, икономическата и социалната картина. Специално внимание бе обърнато на състоянието на малките населени места, туризма, леката промишленост, транспортния сектор, земеделието и здравеопазването. Големите трудности, които изпитват всички сектори и възможностите за повишаване на ефективността при вземане на решения, за да бъдат постигнати добри резултати, удовлетворяващи всички заинтересовани страни.

Предвид епидемичната обстановка бе обсъдено състоянието на Гранично контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) на територията на Община Петрич и проблемите свързани с тяхната материално-техническа обезпеченост, сградния фонд, личен състав, състоянието на инфраструктурата и работата на служителите на РЗИ.

Призова за единство по отношение на държавническите теми, да се постигат резултати, качествени и видими за бизнеса и обществото.

Последната среща на Николай Шушков бе със зеленчукопроизводители от района на Петрич, с които коментираха състоянието на сектора, проблемите и възможностите за ефективни мерки за подпомагане на сектора, които да привлекат все повече млади хора към зеленчукопроизводството.

Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.