Новият шеф на Басейнова дирекция удължи разрешителното на „Белви” за ползване на Сугаревска река

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” /БДЗБР/ е удължила противозаконно разрешителното за водоползване от Сугаревска река на МВЕЦ „Сугарево“, която е собственост на бившия енергошеф от Благоевград Евтим Евтимов. За това сигнализира Риболовен клуб „Балканка“, който следи изкъсо еконарушенията на територията на цялата страна. В публикацията им в социалните мрежи, озаглавена „Скръбна вест“, екозащитниците алармират, че това ще създаде миграционна бариера за рибата в реката и ще намали драстично водата в нея, и припомнят, че по тази причина само преди 2 г. бившият директор на БДЗБР Радослав Георгиев отказа да удължи срока на разрешителното. Те вече са подали сигнала в екоминистерството.

Проверка на в. „Струма“ установила, че действително новият директор на БДЗБР Момчил Пашов е удължил срока на разрешителното на фирмата на Евтим Евтимов за водоползване, но странно как актът не е качен на сайта на дирекцията, въпреки че това е задължително.

Разрешителното е издадено на 11 август 2020 г. на името на фирмата на Е. Евтимов „Белви“, с която преди години той поддържаше уличното осветление на Благоевград. То е за максимално разрешени 0,600 куб.м/сек вода от Сугаревска река, което прави годишен лимит от 10,8 млн. куб.м при средна по влажност година. Режимът на ползване е 24-часов и целогодишен.

Евтимов успя да си издейства от РИОСВ – Благоевград разрешително да строи МВЕЦ-а още през 2003 г., а на 2 юни 2011 г. благословията си под формата на разрешително за водовземане даде за пръв път и БДЗБР. През лятото на 2016 г. общинските съветници в Сандански одобриха ПУП-а за строителството на МВЕЦ „Сугарево“ и всъщност тогава централата, която е една от многото частни МВЕЦ-ове в Югозапада, попадна в общественото полезрение заради странните действия на санданските общински съветници – те първо с огромно мнозинство отхвърлиха идеята за строеж на централа на малката река, а точно месец по-късно, отново с огромно мнозинство, я приеха.

През 2003-2016 г. инвеститорът Евтимов на няколко пъти си удължава сроковете за строителство, а на 16 април 2015 г. успя да удължи и действието на разрешителното за водовземане до 11.08.2018 г. 5 дни по-късно БДЗБР обаче категорично отказа на фирма „Белви“ да продължи този срок с мотив, че водата в реката не достига.

Въпреки че без такова разрешително МВЕЦ не може да работи и строежът му е абсолютно безпредметен, Евтимов не само не се отказа от идеята да строи, но и форсира нещата: на 21 април 2020 г., когато беше крайният срок за пускането в експлоатация на централата, той си продължи срока за пускане в експлоатация до същата дата на 2025 г.

Единственото обяснение за настойчивостта му е, че на тази дата 21 април той вече е бил сигурен, че разрешителното му за водовземане ще бъде удължено. Вероятно е въпрос на случайност, че през март Р. Георгиев бе уволнен от БДЗБР, а на 9 април екоминистърът Емил Димитров-Ревизоро назначи на негово място ВМРО активиста Момчил Пашов.

Сигурно също е случайност, че едно от първите удължения на срока за водовземане Пашов подписа през август на фирма „Белви“, за МВЕЦ „Сугарево“.

Този акт не е публикуван, но най-вероятният мотив е, че работата на централата няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитена зона „Среден Пирин – Алиботуш”, както и че степента на въздействие на инвестиционното предложение върху защитената зона ще бъде малка и зоната няма да бъде сериозно увредена от реализирането на инвестиционното предложение.

Любопитното е, че точно обратното е становището на БДЗБР по отношение на аналогичното инвестиционно намерение – за строеж на МВЕЦ на Сугаревска река, заявено от симитлийската фирма „Фурнир Пласт“ ЕООД. Идеята на собственика йКостадин Стаматов да ползва 0,6 куб.м/сек /или до 9,46 млн. куб.м годишно/, за да захранва МВЕЦ „Киселец“, през 2017 г. бе категорично отрязана от БДЗБР заради реалната опасност централата да намали екологичния отток в река Сугаревска и да създаде нова миграционна бариера за рибите в нея.

В понеделник, по установения за контакти ред с БДЗБР – само писмено и на електронната поща, поискахме от дирекцията отговор на въпроса какво се е променило в Сугаревска река от 16 август 2018 г., когато бившият директор Р. Георгиев отказа водоползване на фирма „Белви”, до 11.08.2020 г., когато Пашов го позволи. До момента отговор на запитването ни няма.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *