НОИ разкри фалшиви болнични и обезщетения за 6,5 млн. лв.

Над 9000 разпореждания за възстановяване на 6,5 милиона лева за неправомерно получени болнични и обезщетения е издал Националния осигурителен институт (НОИ) през 2019 г., показва първият бюлетин за тази година.

Експертите са съставили общо 6737 ревизионни документи. 705 308,22 лв. е сумата за неправомерно получени парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, безработица и помощи за профилактика и рехабилитация.

През 2019 г. са издадени 9213 броя разпореждания за възстановяване на суми в размер на 5 864 663 лв. Когато в резултат на извършените ревизии, проверки и анализи се установят съмнения за злоупотреби със средствата на ДОО, случаите се въвеждат за наблюдение и се уведомяват съответните компетентни органи, обясняват от НОИ. Под наблюдение са въведени 2000 осигурители и самоосигуряващи се лица, като на органите на МВР са предадени 441 осигурители, а на прокуратурата и ДАНС – 196 осигурители.

„Когато установи, че осигурителят не е осъществявал стопанска дейност и лицата, за които са подадени данни по чл. 5. ал. 4, т. 1 от КСО не са упражнявали трудова дейност, за която да подлежат на осигуряване, се издават задължителни предписания за заличаване на тези данни. Данните, подадени от 290 търговски дружества, са заличени по нормативно предвидения ред. Ролята на предварителния контрол преди изплащането на паричните обезщетения непрекъснато се повишава чрез извършване на задълбочен анализ на случаите, за които има индикации, че са възможни злоупотреби с осигурителни плащания“, обясняват от НОИ.

Общият брой обжалвани листове през 2019 г. е 16 373 броя, което е с 6865 броя повече спрямо 2018 г. Отменени са 4397 болнични листове за 92 090 броя дни. „Сигнали, съдържащи информация за лечебни заведения, издавали болнични листове, вписаните диагнози, продължителността на временната неработоспособност са изпратени на Министерство на здравеопазването за извършване на проверки от регионалните съвети към РЗИ, както и към ГД „Национална полиция“, Изпълнителна агенция „Медицински одит“ към МЗ и ДАНС“ , обясняват от НОИ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *