Обецанов не успя да спре поръчката за 2.5 млн. лв. за подлеза в кв. „Грамада”

ВАС отхвърли жалба, подадена от ДЗЗД “Грамада Строй” – Благоевград, представлявано от Константин Обецанов, срещу определение на Комисията за защита на конкуренцията, с което е оставено без уважение искането им за налагане на временна мярка “спиране на процедурата за възлагане на обществена поръчка за подлеза в кв. „Грамада”, пише в. „Струма“. Тя бе открита с решение на кмета на община Благоевград Румен Томов от 23 март и на практика това стана третият опит за провеждане на обществена поръчка за избор на строител на подлеза към кв. „Грамада”. Прогнозната цена на обекта е завишена със 170 000 лв. и в момента е 2 496 774,85 лв. без ДДС.

Предишният кметски екип „Камбитов“ два пъти обявява конкурса миналата година. Първия път, в края на април, поръчката бе прекратена, защото нито една фирма не прояви интерес към работата, оценена на 2 326 317 лв. без ДДС. През лятото при повторното обявяване цената бе увеличена с 669 812 лв., явиха се две строителни обединения и в края на юли строителният консорциум ДЗЗД „Грамада Строй“ с партньори благоевградската фирма „Благоустройствени строежи“ ЕООД с управител банскалията Константин Обецанов и софийското „Инж стандарт“ ЕООД със съдружници Янка Темелкова и Таня Величкова спечелиха поръчката да строят подлеза към кв. „Грамада“.

Офертата им бе 2 991 781,92 лв. с ДДС, с 4347,9 лв. по-ниска от прогнозната, обявена от общината. Конкурентите им от „Грамада 2019“ ДЗЗД, в което участват софийското дружество „ВДХ“ АД, представлявано от Момчил Борисов, и „Хидростроителство Благоевград“ ЕООД на Емил Павлов не бяха допуснати до финала с мотив, че офертата им не отговаря на изискванията, поставени от възложителя.

Финансирането на строителството на важното за по-безопасен транспортен достъп до кв. „Грамада” съоръжение е по проект „Интегриран градски транспорт на Благоевград“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, приоритетна ос 1 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Предизборно през септември кметът Камбитов направи символична първа копка на важния за грамаждани обект, но със смяна на властта новата градска управа преразгледа всички конкурси и поръчки и отмени направения избор за фирмата строител.

Мотивът на новия кмет Румен Томов бе, че обявлението на поръчката не било коректно, последствията от което може да доведат до 100% загуба на евросубсидирането за общината. С риск консорциумът победител да осъди общината за неспазен договор поръчката бе отменена и обявена отново за трети път.

ДЗЗД „Грамада Строй” обжалва решението пред КЗК с мотива, че договорът им за спечелената обществена поръчка, сключен с предишното кметско ръководство, е бил едностранно прекратен от новия кмет, което било административен произвол. Направено е и особено искане да бъде наложена като временна мярка „спиране на процедурата по възлагане на обществената поръчка”.

Състав на КЗК, председателстван от Юлия Ненкова, счита, че особеното искане е неоснователно, и приема, че мярката не следва да бъде наложена, тъй като от спирането могат да произтекат по-големи вреди за засегнатите страни спрямо ползите от налагането. Строителството на такъв обект от градската инфраструктура безспорно е от значение за подобряване условията на живот на живущите и пребиваващите на територията на въпросния квартал. С оглед на това може да се направи логичен извод, че спирането на процедурата не съответства на обществения интерес, особено предвид евентуалната загуба на безвъзмездната финансова подкрепа по проект „Интегриран градски транспорт на гр. Благоевград“.

С определение от 21 май КЗК оставя без уважение направеното особено искане, което е обжалвано пред ВАС. Любопитното е, че на делото ДЗЗД „Грамада Строй” е представлявано от адвокат Антония Методиева, бившата шефка на правната дирекция в община Благоевград при управлението на Атанас Камбитов, която е била председател на комисията при провеждане на обществена поръчка за подлеза. Тричленният състав на ВАС, председателстван от Аделина Ковачева, счита, че преценката на КЗК е обективна, с която правилно е даден превес на защитата на интересите на възложителя и обществения интерес.

С тези мотиви жалбата е оставена без уважение, като определението е окончателно. Как ще се развие делото по същество в КЗК по жалбата на ДЗЗД „Грамада Строй“, предстои да разберем.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *