Оборудваха здравните пунктове в Брезница и Лъжница и Медицинския център в Гоце Делчев

Проектът „Подобряване на достъпа и качеството на здравните услуги в труднодостъпни и отдалечени населени места на трансграничния район на Община Гоце Делчев и Община Пагайо” бе представен в Гоце Делчев. Финансирането е по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014-2020 г.

Целта е намаляване неравенствата по отношение на здравния статус и подобряване достъпа до качествени здравни услуги – първична медицинска/доболнична помощ в труднодостъпните и отдалечените населени места чрез въвеждането на телемедицина в трансграничния регион.

В рамките на проекта са обновени и оборудвани местните здравни служби в селата Брезница и Лъжница, както и Медицинския център на Гоце Делчев. За МБАЛ „Иван Скендеров“ в града е закупен медицински автомобил, предназначен и оборудван за извършване на мобилни медицински прегледи и тестове на пациенти.

Трите медицински центрове са снабдени с ново медицинско обзавеждане, инструменти и консумативи. Закупени са медицински апарати и уреди, предимно предназначени за сърдечно – съдова диагностика, стерилизация, както и комуникационна техника и конфигурации.

Проектът се финансира 85% от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 15% от националните фондове на Гърция и България, в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество (ТГС) ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014 -2020.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *