Общината: Наемателите на общински жилища да подадат декларации за доходите си

Наемателите на общински жилища в Благоевград трябва да подадат декларация за семейно и имотно състояние за проверка на обстоятелствата, свързани с наемното правоотношение. Изискването е само към тези наематели, чиито договорни отношения не изтичат през настоящата година.

Справката е необходима, тъй като кметът на обшина Благоевгад – Румен Томов, утвърди правила за работа на Комиисята, която отговаря за спазването на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищните нужди на граждани, ползване и управление на общински жилища. В случай, че декларацията не бъде подадена в срок, ще се пристъпи към прекратяване на сключения договор за отдаване под наем на съответното общинско жилище.

Декларациите могат да се получат от деловодството на Община Благоевград, както и да се изтеглят от сайта на Общината в раздел „Социални дейности“, подраздел „Жилищна политика“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *