Община Благоевград иска да тегли кредит до 14,5 млн. лв. – ето за какво

Това, което се очакваше в продължение на 3 месеца, вече е факт. Община Благоевград ще трябва да тегли нов кредит, за да оправи финансовото си състояние и да посрещне своите разходи. Припомняме, че през декември 2023 година местният парламент одобри вземането на 6 млн. лв. безлихвен заем от Министерството на финансите.

След доклада на Агенция за държавен финансов контрол, че през 2022-2023 г. неправомерно са разходвани близо 8,2 млн. лв. от целевите средства за конкретни инвестиционни проекти на стойност са 6 840 167 лева, кметският екип е изчислил, че се налага вземането на нов заем. Защото проектите са от изключителна важност за местната общност.

Ако не бъдат изпълнени, целевите средства трябва да бъдат възстановени от Общината на държавния бюджет. Става въпрос за ул. “Промишлена”, укрепване на свлачище по пътя за м. Картала и ремонт на сградата на Камерна опера и Народно читалище „Никола Вапцаров – 1866“. Община Благоевград е одобрена да изпълнява 13 проекта по национални програми и програми на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

Тези проекти включват изграждане две детски градини, обновяване и разширение на училищни сгради, ремонт и енергийна ефективност на общински сгради. По тях се предвижда съфинансиране през 2024 г. и 2025 г. в общ размер от 9 784 379,66 лв. Една част от необходимите средства, а именно 2 124 546 лв., ще бъдат осигурени от набраните средства за отчисления при РИОСВ.

Според обстоен анализ на Дирекция „Финанси“ посочените суми в общ размер на 14 500 000 лв. не могат да бъдат покрити от собствените приходи на общината и следва да бъдат осигурени чрез банково кредитиране. В тази връзка кметът Методи Байкушев насрочи публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг на 22 април (понеделник), от 19.00 ч. в зала „22 септември“ (веднага след общественото обсъждане на изменението на Плана за интегрирано развитие на община Благоевград, насрочено за същия ден от 17:00 ч.).

От направените в общината разчети такъв кредит е във възможностите ѝ, като няма да натовари бюджета с по-голямата тежест спрямо месечните плащания за главници и лихви по кредитите, обслужвани към настоящия момент. Основните параметри на предлагания дългосрочен дълг са: максимален размер до 14 500 000 лева, годишен лихвен процент до 3% с включени в него всички банкови такси.

Гратисният период, в който общината няма да плаща суми по главници, е 24 месеца от подписване на договора за кредит. Срокът, за който се предлага да се вземе кредитът, е 15 години. През първите две години ще се плащат само лихви, след което ще започне изплащане и на главниците.

Максималният размер лихвата, която се дължи по този кредит би била 36 250 лв., изчислена върху пълния размер от 14 500 000 лв. Лихви, ще се начисляват само върху усвоените суми, което ще оптимизира лихвените плащания. Най-голям размер на месечните плащания за общината се предвижда да е през 25-ия месец от началото на кредита.

Месечната дължима сума би била в размер на 129 198 лв., лихви и главница. Тази сума е по-малка от плащанията, които община Благоевград прави по дълга от 2019 г., който изплаща през последните пет години и ще погаси окончателно през юли 2024 г. С оглед очакваните параметри на новия дълг, поемането му няма да увеличи месечните плащания по кредити на общината, а те дори ще намалеят.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *