Общинските наеми в Банско скачат почти двойно, само за производство и складове падат наполовина

Общинските наеми в Банско скачат почти двойно, само за производство и складове падат наполовина

Съветниците в Банско вдигнаха драстично наемните цени за нежилищни имоти – частна общинска собственост, които не са променяни от 2013 г. Те са различни за трите зони, определени в общината – първа зона за гр. Банско, втора за гр. Добринище и трета за селата. Тарифите са без ДДС и са за 1 кв.м площ. Впечатление прави, че увеличението касае само двата града, а наемните цени в селата остават без промяна.

Без промяна е и цената за наемане на общински жилища – 1 лв. на кв.м в Банско и по 40 ст. в селата на общината.

От 2,10 лв. на 4 лв. обаче се увеличава цената на помещенията за административни нужди и офиси в Банско, а от 1,30 лв. на 2.00 лв. в Добринище. При помещенията за услуги скокът е съответно от 1,40 лв. на 3 лв. в Банско и от 0,60 лв. на 1,50 лв. в Добринище. Увеличението за наемите на помещения за социални, културни, образователни, спортни и хуманитарни дейности е съответно от 1.00 на 2.00 лв. за първа зона и от 60 ст. на 1 лв. за втора, а в селата остава твърдо по 40 ст. за 1 кв.м.

Търговците, наематели на общински обекти в Банско, вместо 2,70 лв. за кв.м, както досега, вече ще плащат по 4 лв. за 1 кв.м площ, в Добринище пък увеличението е от 2  на 3 лв.

Още по-сериозно е увеличението при заведенията за обществено хранене – от 2,70 на 5.00 лв. скача наемната цена в Банско, а в Добринище – от 2 на 4 лв.

Скок има и за поставяне на банкомати – досега в Банско банките плащаха за това 50 лв., вече ще трябва да броят 100 лв., а от 20 лв. в Добринище новата цена е 80 лв. Най-тънко остава удоволствието за поставяне на банкомат на село – 10 лв. на машина.

Въпреки стагнацията и икономическата криза в страната в общината все пак не всички цени се увеличават. Например за наемане на помещения за производство бизнесът до момента плащаше по 1,10 лв./кв.м в Банско и 0,70 лв. в Добринище, новата цена вече е 0,50 лв.  2 пъти по-малки ще са цените и за наемане на складове – наемът на 1 кв.м от тях занапред ще струва 0,50 лв.

Цените за лекарски кабинети, места за поставяне на антени, селскостопански сгради, незастроени терени, паркинги и др. остават без промяна.

Новият ценоразпис ще влезе в сила, след като мине през контролата на областната управа. След това ще последва анексиране на всички договори за наем в община Банско, като успоредно с това кметът Иван Кадев ще трябва да добави и клауза за ежегодно коригиране на наемната цена с размера на официално обявената за предходната година инфлация за страната.

ВАНЯ СИМЕОНОВА в. Струма

Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *