Окончателно: Съдът нареди спиране на генераторите на ТЕЦ-а в Перник

Върховният административен съд отмени решение на Административния съд в Перник за отмяна на заповедта за спиране на част от мощностите на „Топлофикация – Перник“.

Припомняме, административната мярка беше издадена на 4 септември 2019 г. от директора на РИОСВ – Перник. С нея принудително от 5 септември 2019 г. беше преустановена работата на два парогенератора на ТЕЦ-Република.

Според върховните съдии обаче решението на първоинстанционния съд е необосновано и е постановено в нарушение на материалния закон, поради което трябва да бъде отменено. „Топлофикация-Перник“ е допуснала нарушения на условията на издадените комплексно разрешително и разрешително за емисии на парникови газове, като в периода януари – юли 2019 г. е докладвала използването на гориво от биомаса – 1530 т дървесен чипс.

Според съда това е основание за прилагане на принудителни административни мерки за преустановяване на нарушенията, с цел защитата на обществения интерес при опазването на околната среда и защитата на здравето на хората чрез контрол върху източниците на замърсяване и създаване на икономическа организация на дейностите по опазване на околната среда.

В мотивите на ВАС се посочва, че използването на гориво от дървесна биомаса с неясно качество води до допълнителни емисии от парникови газове и до пряко постъпване в атмосферния въздух, водите и почвите на вредни за човешкото здраве вещества.

Решението на ВАС е окончателно.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *