Окръжният съд няма да гледа дела в рамките на 1 месец

Окръжен съд –Благоевград апелира към всички граждани да спазват препоръките и указанията на компетентните здравни органи за ограничаване разпространението на вирусното заболяване, като се въздържат от посещение в Съдебната палата при наличие на подобни симптоми.

Гражданите могат да подават заявления, молби и други документи по делата на следния електронен адрес: www.blagoevgrad-os@justice.bg

Справки по делата може да се извършват освен чрез посочените електронни адреси и на следните телефони:

Служба “Регистратура”: 073/889835, факс: 073/885231

Служба „Деловодство“: Наказателно: 073/889856; Гражданско: 073/88 98 07

Служба „Съдебни секретари“: 073/88 98 59, 073/88 98 61

Със заповед на административния ръководител – председател на Окръжен съд – Благоевград от 10 март 2020 г., за срок от 1 месец, са отменени насрочените съдебни заседания в Окръжен съд – Благоевград.

Страните по делата и техните процесуални представители ще бъдат уведомени по надлежния ред при последващо насрочване на открити съдебни заседания. Ще се разглеждат единствено неотложните съдебни производства, изискващи незабавно, респ. бързо произнасяне.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *