Откриха обновената сграда на Камерна опера и читалището в Благоевград

С официална церемония бе открит днес обект, във връзка с изпълнение на Договор №BG16RFOP001-1.008-0013-C01-U-01 от 17.06.2022 г., с предмет „Осъществяване на мерки за информация, публичност и визуализация на проект „Ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Камерна опера и Народно читалище „Н. Й. Вапцаров -1866 – Благоевград“.

Проектът е по Приоритетна ос 1 “ Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Събитието се проведе пред сградата на Камерна опера и Народно читалище „Н. Й. Вапцаров – 1866″ на площад “Македония“ и бе открито от г-н Станислав Кимчев – Заместник-кмет по култура, спорт и туризъм в Община Благоевград.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *