Отстраниха „Благоустройствени строежи“ от поръчката за подлеза към кв. „Грамада“

Отстраниха „Благоустройствени строежи“ от поръчката за подлеза към кв. „Грамада“

Фирмата, която преди година спечели изграждането на подлез към кв. „Грамада“ в Благоевград, е отстранена от повторната обществена поръчка за същия строителен обект. Благоевградското дружество „Благоустройствени строежи“ ЕООД, чийто собственик е банскалията Константин Обецанов, и софийското „Трейс Груп Холд“ АД участваха заедно като едно обединение в поръчката.

В становището си за съответствие на офертите на кандидатите с изискванията на възложителя комисията по провеждането на поръчката е отбелязала, че тяхната не отговаря на условията, тъй като в техническото си предложение в част „Пътна“ е посочен общ гаранционен срок 24 години, което надвишава максимално допустимия гаранционен срок, предвиден по наредба, в случая 6 г. Заради несъобразяването с поставените изисквания консорциумът е отстранен от участие в поръчката.

Поръчката за строителство на подлез към кв. „Грамада” се обяви повторно в началото на тази година, тъй като малко преди финала проведената веднъж процедура бе отменена заради пропуски, които биха довели до сериозна финансова санкция за общината. Прогнозната стойност на обекта е 2 496 774,85лв. без ДДС.

Преди местните избори за победител в поръчката бе обявено обединението „Грамада Строй“ на „Благоустройствени строежи“ ЕООД и столичната „Инж Стандарт“ ООД, дори бе направена първа копка, но договор се оказа, че не е подписан. Избраният да строи консорциум заведе дело в КЗК срещу заповедта на кмета инж. Р. Томов да анулира проведената поръчка, но го загуби. Заради делото обаче процедурата по провеждане на втората поръчка бе временно замразена.

В конкуренция за мащабното строителство остават още двама участници – „Грома Холд“ ЕООД с управител Виктор Велев и дружество „Грамада 2020“, в което са благоевградската фирма „Универсал Строй Консулт“ ООД на Георги Ганджов и Петър Парашкански, и пловдивското дружество „Европейски пътища” АД, представлявано от Анка Савева и Маргарита Попиванова. Ценовите им оферти бяха отворени вчера.

Предложението на „Грамада 2020“, представлявано от Г. Ганджов, е 2 399 751,25 лв. без ДДС, или 2 879 701,50 лв. с ДДС. Конкурентите им от „Грома Холд“ ЕООД са с ценова оферта 2 485 819,73 лв. без ДДС, или 2 982 983,68 лв. с ДДС.

Според обявените условия на възложителя на поръчката тежестта на ценовото предложение като показател е 60, т.е. не е определяща за избора на изпълнител, а максималният срок за извършване на строителните дейности е 420 дни. Строителството на подлез към кв. „Грамада“ се финансира по проект „Интегриран градски транспорт на Благоевград“ по ОП „Региони в растеж 2014-2020“.

Очаква се комисията да излезе с предложение до кмета за избор на изпълнител, информира в. „Струма“.

Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *