От днес започва подаването на заявления за прием в 13-те детски градини

От днес започва подаването на заявления за прием в 13-те детски градини

От днес започва приемът на документи за детските градини в Благоевград. Подаването на заявления е до 28 май. Самият прием се извършва посредством точкова система, която се сформира чрез два вида критерии – общи и социални.

Съответно при първата група най-много точки получават деца на родители, живеещи в района на детската градина по постоянен адрес, както и имащите брат или сестра, вече постъпили в съответното детско заведение и продължаващи обучението си там, пише „Струма“.

С предимство се ползват и деца, на които поне един от родителите е редовен студент, дете на служител в детската градина, както и кандидати, чийто родител/настойник работи в района на ДГ.

Социалните критерии обхващат деца сираци и полусираци, близнаци, от многодетни или приемни семейства. С предимство се приемат и децата със СОП /специални образователни потребности/.

За предстоящата учебна 2021/2022 г. тринадесетте детски градини в общината имат утвърдени прием на 5 яслени групи с по 22 деца, 24.5 първи групи с по 25 малчугани, или общо 588, и три разновъзрастови групи с 43 деца.

Съгласно графика на дейности до 9 юни родителите ще бъдат уведомени чрез писмо, включително по електронната поща, или телефонно обаждане за дублиран прием на деца в повече от едно детско заведение на територията на общината.

Първо класиране ще бъде обявено до 18 юни. От 21 до 25 юни е записването, след което следват обявяване и попълване на незаетите места след първия етап на класиране.

Приетите в първа възрастова група следва да постъпват в детската градина от 1 до 15 септември, в противен случай /ако няма уважителна причина/ отпадат от списъчния състав на детското заведение.

Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *