Петрич раздава храна и лекарства по домовете на нуждаещи се хора

Всеки жител в община Петрич може да заяви необходимост от доставка на храна и лекарства вкъщи на телефон 0745 61062 – Домашен социален патронаж. Това може да стане в работното време, което е от 07:30 до 14:30 часа

Приемат се и сигнали към Общинския кризисен щаб относно неспазване на приетите мерки за ограничаване разпространението COVID-19 на телефони 0745 22266 и 0745 69144.

Общинските институции, местните подразделения на държавни институции, кметствата по населени места ще продължат да функционират в условия на завишени противоепидемични мерки. Община Петрич приема електронно документи на граждани и юридически лица и заявления за предоставяне на услуги чрез система за сигурно електронно връчване – https://edelivery.egov.bg/Account/Login. Може да се подават електронно подписани документи на електронна поща: oa_petrich@mbox.contact.bg.

Електронни услуги на адрес: https://petrich.imeon.bg/WebUslugi/WebSiteApp/frmmain.aspx към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги. Услугите и информацията за тях са публикувани на следния интернет адрес: https://unifiedmodel.egov.bg/…/acti…/active-e-admin-services. За информация по повод административното обслужване да се ползва телефон 0745 69 107.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *