Попвасилев удари с иск за 111 570,97 лв. собственика на хотел „Езерец“

Попвасилев удари с иск за 111 570,97 лв. собственика на хотел „Езерец“

Вр.и.д. кмет на Благоевград Ясен Попвасилев внесе в Окръжен съд искова молба за разтрогване на договора за минералната вода между общината и бившия общински съветник Румен Калайджиев.

Искът против „Езерец” ЕООД е с правно основание чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗД и чл. 34 от ЗЗД и е направен по разкритията на бившия председател на ОбС Андон Тодоров, който предизвика прокурорска проверка за договора и тя приключи миналия месец с депозирането на цялата преписка от над 300 страници в Специализираната прокуратура за произнасяне по компетентност.

Цената на иска е 111 570,97 лв., които Попвасилев настоява да бъдат възстановени от Румен Калайджиев като причинена имуществена вреда на общината, пише „Струма“.

Изложението на временния кмет е идентично със сигнала на Тодоров до прокуратурата. Според него на 22.06.2018 г. община Благоевград, представлявана от тогавашния кмет Атанас Камбитов и заместника му Иво Николов, сключват с „Езерец“ договор по Закона за публично-частното партньорство, с който трябва да бъде изграден водопровод за минерална вода до закрития плувен басейн на Спортен комплекс “Пирин” в кв. “Еленово” и хотел “Езерец”.

Процедурата по сключване на договора е по искане на управителя на “Езерец” Р. Калайджиев от 13.12.2017 г. Камбитов реагира незабавно и 2 дни по-късно – на 15.12.2017 г., внася до председателя на ОбС предложение за сключване на договор.

Експедитивността на Камбитов може да бъде обяснине с факта, че няколко дни по-рано в „Държавен вестник” е излязло решение, че след 1 месец Законът за публичното частно партньорство престава да действа.

Предложението на Камбитов за сключването на договор с “Езерец” ЕООД е гласувано на заседание на ОбС на 28.12.2017 г., като на сесията на съветниците е спестена информацията, че Законът ще е действащ само до 03.01.2018 г.

Въпреки отмяната му, на 22.06.2018 г. Камбитов и Калайджиев сключват договор по него, а на 31.05.2019 г. с анекс към него община Благоевград плаща в полза на „Езерец“ ЕООД сумата от 111 570,97 лв. с ДДС.

В исковата молба до съда Попвасилев е включил и констатацията на прокуратурата, че „са налице данни за престъпление по чл. 282 НК, осъществено от Атанас Станкев Камбитов – кмет, и Иво Тодоров Николов – заместник-кмет по икономика и финанси, които са сключили като представители на община Благоевград договор №98-00-160/22.06.2018 г. и допълнително споразумение към него №98-00-160- 001/31.05.2019 г. без правно основание и така са нарушили служебните си задължения с цел да се набави облага на „Езерец” ЕООД“.

Освен сключването на договора по отменен закон, вр.и.д. кмет Попвасилев уточни още, че в него не са посочени каквито и да било финансови параметри, а същите са били определяни еднолично от Ат. Камбитов, не е предвиден и какъвто и да било срок, в който следва да се сключи договорът.

Според ищеца, тъй като контрактът и допълнителното споразумение са безспорно нищожни, ответникът Р. Калайджиев следва да възстанови на община Благоевград получените по силата на допълнителното споразумение парични суми в общ размер на 111 570,97 лв. заедно с лихвите, които се изчисляват от вчера до окончателното изплащане на сумата.

Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *