По един психолог на четири училища, 7926 деца със специални потребности

По един психолог на четири училища, 7926 деца със специални потребности

612 психолози работят в училищата през учебната 2020/2021-а. Това сочи справка на образователното министерство. Школата в страната са 2359, или средно на всеки четири училища се пада по един психолог.

В част от образователните институции с учениците работят и педагогически съветници. 628 специалисти са назначени в училищата за учебната 2020/2021-а, посочват от образователното министерство. Спрямо предходната година броят на психолозите в школата е нараснал със 17, докато педагогическите съветници със 129.

В столичното 28-о СУ „Алеко Константинов” 48 от всички 440 ученици от 1-ви до 12-и клас са със специални образователни потребности, сподели директорката Станимира Бакалова. В ресурсния център на щат и половина има двама ресурсни учители и логопед, които работят по график с децата. 38 от учениците се срещат и с училищния психолог. В седмицата по нормативна уредба обаче се падат по 30 часа и така част от срещите на учениците със специалиста са групови, а други индивидуални.

„Опитвам се всяка седмица да провеждам индивидуални срещи с учениците, но поради ограничения брой часове по норматив работата с част от тях е групова”, обясни училищният психолог Евгени Петров. Той допълни, че

предимството на индивидуалната консултация с децата са по-голямата продуктивност,

по-добрите резултати и напредък при учениците, а на груповите – социализацията.

„Индивидуалната работа с децата позволява индивидуален подход с всяко едно и подпомага да не изостава в обучителния процес, за по-плавна адаптация в училищната среда. Груповите занимания развиват техните социални умения, учат се на последователност и зачитане на чуждите емоции и чувства”, каза психологът. Според него, когато в училището има повече от 15-20 деца, които имат нужда да провеждат консултации с психолог, е необходимо да бъдат назначени поне двама специалисти.

„Така ще е възможна по-честа среща с учениците и ще има повече време за работа с тях и тяхната интеграция в училищната среда”, обясни Петров. От следващия месец Бакалова възнамерява да назначи и педагогически съветник на половин щат. Това ще даде възможност на учениците да провеждат повече индивидуални срещи със специалист.

Директорът на 28-о училище и училищният психолог са на мнение, че подкрепата на родителите е ключова за успешната работа с едно дете и развитието на неговите умения. „Развитието на едно дете е сложен процес, в който освен специалистите родителската среда също играе важна роля. Не е ключова само нашата работа в училище, важно е след това усилията ни да бъдат подкрепени и от родителите”, подчерта Петров. Бакалова допълни, че най-трудна е именно работата с родителите и някои от тях отказват децата им да се срещат със специалист.

„Когато кажеш на даден родител, че детето му ще работи с психолог, все едно му казваш, че ще му сложиш етикет. Те не искат, а нямаме ли молба от родител, нещата са обречени. Има такива, които отказват. Психологът и ресурсният учител намират начин да помогнат на обучителните затруднения.

Ако не работят с децата след това те изостават“, обясни още директорката.

При онлайн обучение затруднение за провеждането на часа със специалистите оказва средата у дома.

„Вкъщи има много странични фактори, които разсейват децата и вниманието и концентрацията им се намаляват”, обясни Петров. Дистанционното обучение води обаче и до позитивен момент при по-малките ученици.

„С децата от 1-ви до 4-и клас от вкъщи работят и родители и те също участват активно в процеса на работа”, каза психологът.

През 2020-а е предоставена и допълнителна подкрепа за личностно развитие на 7926 деца и ученици със специални образователни потребности, допълват от образователното министерство. Те са работили с още 124 психолози, назначени в регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. Директорът на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в София Калоян Дамянов обясни, че всяка година има увеличение на специалистите, които започват работа, но за съжаление има и увеличение на децата, които имат нужда от подкрепа.

„Има нужда от повече индивидуална терапия, това налага повече специалисти. Тази година сме обхванали система. Винаги има обаче нужда от тях, всеки специалист работи с 10-15 деца в група. Седмично ресурсните учители работят по 25 часа, а психолозите по 30. Ако специалистът работи с по 10 деца, то на седмица за всяко едно от тях се подават по 2,5 или 3 часа. Някои деца имат нужда от повече индивидуална работа“, коментира той.

Мобилна група помага при инциденти

Образователното министерство администрира и координира и дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа. Тя е създадена с цел превенция и кризисна интервенция в случаи на насилие за периода от 2019-2022 г. Неин администратор и координатор е образователното министерство. В мобилната група за психологическа подкрепа са включени 20 психолози от различни градове и области на страната. Преди да станат част от нея, специалистите са преминали и през допълнителна квалификация. Мобилната група се координира от шест регионални управления на образованието. Специалистите от нея влизат в действие, когато РУО в района ги повика.

„Ако на територията на една област, например Варна, стане инцидент или кризисна случка с ученик, тогава училището, в което учи това дете, се свързва с РУО и оттам се инициира намесата на психолозите от мобилната група”, обясни Калина Вълова, която е психолог от екипа към столичното управление на образованието. Тяхната работа се различава от специалистите в училищата. Там психолозите работят, като консултират деца, по обща и допълнителна подкрепа, с малчугани със специални образователни потребности, кариерно ориентиране, по превенция на агресия и тормоз, докато в мобилната група става дума за кризисна интервенция и подкрепа при кризисни ситуации.

Специалистите могат да бъдат повикани по различни причини. Вълова даде за пример земетресението в Перник. Тогава психолозите са оказвали подкрепа на децата. Мобилната група помага и при различни инциденти с деца по сигнал и заявка през РУО. Понякога те остават на мястото, на което са ги повикали, в рамките на няколко дни. Това зависи от потребността на училището, децата, родителите. Почти винаги има и второ посещение. В период от няколко дни или седмици след кризисната ситуация психолозите проследяват отново случая по телефона или имейл. „Винаги има последваща връзка, за да следят нещата. Дават се и напътствия за следене на децата – дали няма да има сигнали за тревога, депресивни състояния”, обясни психологът от столичната група.

От миналата година специалистите от мобилната група работят и в 6 области на телефонните линии за психологическа подкрепа за справяне с последиците от ковид, като подкрепят училищните психолози, които дават дежурства на линиите.

Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *