Преброител на вратата и при електронна регистрация

Преброител ще почука на вратата ни дори да сме попълнили преброителната анкета електронно. От Националния статистически институт (НСИ) поясниха, че след като се преброим електронно, трябва да запишем и уникалния преброителен код, генериран от системата на НСИ, доказващ, че сме се преброили електронно.

Него го съобщаваме или даваме записан на листче на преброителите, които ще тръгнат из страната, за да извършат физическото преброяване на хората и домакинствата, неуспели да подадат информацията електронно. При преброяването през 2011 г. 42% от населението и 35% от жилищата се преброиха електронно.

„Преброяването ще става с регистрация. Достатъчно е само един човек от домакинството да се регистрира. С нея ще може да подаде данни за жилището, в което живее, и за всички лица в него. Самата регистрация става с валиден български документ за самоличност“, обясни Магдалена Костова, директор „Демографска и социална политика“ в Националния статистически институт (НСИ). „Няма значение дали става дума за лична карта, шофьорска книжка, капитански или международен паспорт. Данните от личните документи не се съхраняват в НСИ, а нашата система прави

директна връзка с масивите на МВР и проверява дали има такова лице

Няма нужда да се сканират документите. Също трябва да се добави ЕГН и валиден адрес на електронна поща, на която ще се получи потвърждение за регистрацията и линк за достъп до системата. Това се прави, за да се избегнат злоупотреби, например един човек да преброи много други лица. За нас е важно да идентифицираме лицето, което се регистрира“, допълни Костова. По думите й попълването на декларацията за преброяването ще бъде достъпно за всякакви устройства, както на обикновени компютри и лаптопи, така също и на телефони и таблети. Тя уточни, че системата, чрез която гражданите ще могат да се преброят електронно, ще бъде отворена в 00:00 часа на 22 януари и ще работи до 30 януари.

Така на практика преброяването, насрочено за догодина, ще протече на 2 етапа. Първият ще започне на 22 януари електронно и ще завърши на 31 януари. От 1 до 15 февруари ще тръгнат преброителите и те ще преброят лицата, неуспели да подадат данните си електронно. През този период преброителите ще могат да

посещават жилищата от 08:00 до 20:00 часа, включително събота и неделя

Като преди това задължително трябва да се идентифицират със служебна карта. Във връзката с коронавируса преброителите ще бъдат снабдени с предпазни средства (маски и дезинфектанти). Ще бъдат обучени и как трябва да контактуват с гражданите и да спазват социална дистанция.

Над 80 са въпросите в основната анкетна карта за преброяването, с която бе направено и пробното преброяване в края на април 2020-та. 13 от тях касаят адреса на домакинството, като последния е за ID идентификатора на жилището. Други 8 въпроса касаят вида на сградата, която обитават хората и какво има в нея. 24 са въпросите, касаещи жилището, където се намира домакинството. Тук най-пространен е предпоследният въпрос, касаещ вида на отопление – от централно парно, ток, дърва и въглища до слънчева енергия, като има и точка „друго“, каквото и да значи това. В тази част на анкетната карта са и въпросите за комуникационната свързаност на домакинството, като напр. телефони, интернет, вид телевизия. Последният въпрос е дали е осигурен адаптиран достъп до жилището за хората с увреждания.

Доста по-малко – само 5, са питанията в раздел „Домакинства“, където основната искана информация е кой живее в имота.

Най-много цели 33 са въпросите в раздел „Население“. Там освен половата принадлежност, датата на раждане, гражданството има въпроси и за етническата принадлежност и майчин език. В последните 2 точки за националността и езика има пункт, където пише, че анкетираният не може да ги определи. В този раздел се дава информация и за религиозната принадлежност и степента на образование.

Търсят се още анкетьори за големите градове

По предварителни оценки ще са необходими около 23 000 преброители и към 6000 контрольори. Те трябва да са пълнолетни, да имат поне средно образование, да бъдат комуникативни и да имат умения в попълването на документи, да не са осъждани. Работата е свързана и с обикаляне. Набирането става чрез общинските преброителни комисии.

Срокът за набирането на преброителите изтича на 16 ноември. Седмица преди това са били набрани 82% от нужната бройка или малко под 19 000. При контрольорите делът е 88% или около 5200 души. В малките общини няма проблем и там хората вече са набрани. Недостиг има в големите градове – София, Пловдив и Варна. За там обаче се надяваме да има много електронно преброени хора и жилища и да можем да се справим с набраните вече хора, уточняват от НСИ.

Питат част от хората колко деца биха искали да имат

Около 30 000 души от българските граждани по време на преброяването ще бъдат питани и за това колко деца биха искали да имат. Анкетната карта за раждаемостта и репродуктивното поведение на населението е с 11 въпроса. Десетият обаче е с 9 подвъпроса и касае мнението на анкетираните от какво зависи евентуалното им решение да имат само едно дете. Сред възможните отговори пък на предишния въпрос: „Кога бихте желали да имате още едно дете?“, сред възможните отговори има и отговор: „Ще оставя на случайността“. 13 пък са възможните варианти за отговор (като може да се посочат повече от един) на въпроса за нежеланието на двойката да има още едно дете.

В този раздел има и доста лични въпроси като например за оценка на връзката със съпруга(та) и методите за предпазване от нежелана бременност.

Анкетата е с 40 основни въпроса. Сред тях са и такива за това кой от родителите играе с децата или пък го води и взема от училище и се занимава с тях при писане на домашните.

Правят проучване на миграцията в страната

С анкетна карта от 24 въпроса при преброяването ще се прави и проучване на миграционните тенденции в страната. Последният от тях се отнася за причините за преселването на българи в чужбина, като са изброени 13 евентуални. Сред тях са корупцията, престъпността и влиянието на социалните мрежи за вземането на подобно съдбовно решение. Предният въпрос в миграционната анкета е дали респондентите биха подтикнали децата си да отидат да учат, работят или да се заселят в друга държава.

Десет или по-малко от половината от въпросите се отнасят за вътрешната миграция и причините за бягството на хората от по-малките населени места към големите градове у нас.

В пробното през април се включиха 4381 домакинства

В пробното електронно преброяване на населението и жилищния фонд в България, проведено от 20 до 30 април, се включиха 4381 домакинства и 10 284 лица от 390 населени места в страната.

За единадесетте дни, в които Информационна система „Преброяване 2021“ беше отворена за граждани, се регистрираха 5806 лица. От тях 3086 са жени, а 2720 – мъже. С личен номер на чужденец се регистрираха и 21 чужди граждани, живеещи обичайно в България. Най-активни при регистрацията бяха хората във възрастовата група 30 – 49 години.

Най-много са преброените в големите градове – София – 6510 души, Варна – 764 души, и Пловдив – 561 души. Сред преброилите се преобладават жените – 5334, докато мъжете са 4950.

Най-много са преброени във възрастовата група между 40 и 49 години, следвани от тези между 50 и 59 години. Най-малко са преброените лица на възраст над 70 и тези между 20 и 29 години.

Справката в информационната система показва, че най-много са преброените във вечерните часове и почивните дни, а най-малко – съответно в часовете от 0.00 до 6.00.

За периода на преброяването на телефона в колцентъра беше отговорено на 192 запитвания, а на имейлите на НСИ бяха получени близо 50 писма с въпроси и препоръки, уточняват от НСИ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *