Прокурор подхвана незаконната сеч на около 1000 дървета край Разлог

Районна прокуратура-Разлог се самосезира по данни за извършена незаконна сеч на дървета в горския фонд, стопанисван от Държавно горско стопанство-Разлог. Големият брой на отсечени дървета, високата им стойност и съответно размерът на причинената вреда, както и времето на констатиране на сечта, е наложило възлагане на проверка по реда на надзора за законност.

Изясняват се обстоятелствата относно конкретни случаи на незаконна сеч в периода 15 май – 29 май 2020 г. Бракониерските набези са извършени в охранителните участъци „Тишето“, „Мразеница“, „Катарино“, „Раплево“ в района на Разлог. За тях са били образувани прокурорски преписки, в това число и след депозирани сигнални писма на директора на ДГС-Разлог. Към настоящия момент е известно, че в резултат на незаконни действия са били отсечени 983 дървета от бял бор, черен бор, ела и бук само за период от две седмици.

Прокуратурата е възложила извършването на проверка на длъжностни лица при Регионална дирекция по горите-Благоевград и Югозападно държавно предприятие. Тя следва да обхване изпълнението на изискванията на Закона за горите и подзаконовите нормативни актове относно осъществяване на сеч в горския фонд и упражнявания от горското в Разлог контрол в тази насока. На контролните органи са дадени конкретни указания, които следва да бъдат изпълнени в хода на проверката. В обобщени доклади трябва да се предостави информация относно давността на отсичане на дърветата по всички констатирани с протоколи случаи.

Трябва да се установят кои длъжностни лица при териториалното поделение са отговаряли за охранителните участъци, в които била констатирана незаконната сеч. Проверяващите следва да изяснят дали са били допуснати нарушения от длъжностни лица във връзка неосъществен контрол, допринесъл за голямото количество отсечени дървета. Районна прокуратура-Разлог е изискала информация и за предприетите конкретни мерки и действия за отстраняване на допуснатите нарушения, както и за санкциониране на виновните лица.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *