Първите и вторите класове във Второ ОУ ще започват часове 15 мин. по-късно

Педагогическият съвет на благоевградското Второ основно училище „Димитър Благоев“ на свое заседание утвърди насоки на работа през новата учебна 2020/2021 г. в условията на Covid-19, а директорът Милена Ковачева обяви част от набелязаните мерки.

Като цяло водещ елемент в разработения училищен модел е прилагането на стратегията на дистанция (невзаимодействие) между учениците от различните паралелки. Това ще осигури възможност при наличието на болно дете за среда на взаимодействие да се приема само паралелката, в която то се обучава, респективно на карантина да подлежат само учениците от тази паралелка, пише в. „Струма“.

„В същото време съзнаваме, че тази стратегия не е приложима навсякъде в нейната цялост, и очакваме тя да се прилага където и доколкото е възможно”, признава М. Ковачева и акцентира, че за осъществяването й се налагат някои ограничения. Те включват отказ от кабинетна система, носене на предпазен шлем или маска, спазване на дистанция между учителите и учениците от отделните класове.

За целта трите паралелки първокласници, както и учениците от 2 „a” и 2 „б” се позиционират на първия етаж /целодневно обучение/.

Съответно първите и вторите класове ще напускат сградата от аварийния вход и ще започват учебните часове 15 минути по-късно – в 8:15 часа. Към разясненията директорът описва как и в кои класни стаи ще учат учениците на две смени от останалите класове, групите за ЦОУД /целодневна организация на учебния ден/ или. т.нар. занималня.

Новата организация включва и разделяне на класовете на две групи за часовете по „Информационни технологии” и „Компютърно моделиране”, които ще се провеждат в два кабинета. Също така в първите две седмици от началото на новата учебна година храненето под формата на кетъринг ще става по класните стаи с индивидуални прибори, а след това в новата зала за кетъринг на първия етаж.

Задължителните мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса включват: носене на лични предпазни средства (маски или шлемове) в общите закрити части на учебната сграда – преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, училищните автобуси, в класните стаи и другите учебни помещения (бази за учебно-практическо обучение, кабинети, физкултурен салон) – от учителите, които преподават на ученици на повече от една паралелка/клас/етап. При учители, които преподават само в една паралелка, носенето на защитна маска/шлем е по тяхно желание. Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците също е по желание.

С цел максимално ограничаване на влизането на външни лица в сградата на училището, дворът ще бъде маркиран на зони за достъп на родители, подобни „територии се обособяват и за отделните паралелки.

Предвижда се и повече занятия да се провеждат навън, когато това е удобно, тъй като мястото е по-широко и по-безопасно, и не е свързано с риск и много време за придвижване.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *